Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Božie pokyny

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Vysviacka našich diakonov - Rím 2020
Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách
Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb ...
Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, 
Vysviacka našich diakonov - Rím 2020
1. októbra 2020 o 9:00 hod. v Kostole sv. Ignáza v Ríme vkladaním rúk a ordinačnou modlitbou boli za diakonov Žilinskej diec&e ...
Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných boho ...
1. októbra 2020 - Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách.
Týždeň kresťanskej kultúry 2020
Program Týždňa kresťanskej kultúry 2020 v Žiline ponúka aj dva rozhovory na tému
Sväté omše počas núdzového stavu
SVÄTÉ OMŠE VO VYSIELANÍ TV LUX POČAS NÚDZOVÉHO STAVU
Sviečka za nenarodené deti 2020
Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete
Pozývame Vás znova sa zapojiť do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.
Tento kostol mal dnes „praskať vo švíkoch“
Kostol zasvätený sv. Gálovi vo farnosti Predmier. 
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: CHARITATÍVNO-SOCIÁLNY PRACOVNÍK
Zbierka školských pomôcok má nový rekord
Od 1.júna do 15. septembra prebiehala Zbierka školských pomôcok a elektroniky pre deti zo sociálne slabých rodín, detských domov ...
Mimoriadna letná Tesco zbierka
Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. 
Zbierka školských pomôcok 2020
Už tradične 1. júna, na Medzinárodný deň detí, spúšťa Charita zbierku školských pomôcok, 
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú o ...
Voľné pracovné miesta
Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Žilina, príjme do pracovného p ...
Ocenenie žiakov cirkevných základných škôl
Ocenenie najlepších žiakov katolíckych cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy
Jazykový letný tábor
Doprajte deťom skvelý jazykový týždeň s možnosťou zdokonaliť si znalosti z angličtiny a nemčiny a
učímenadiaľku.sk
Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školsk ...
Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Božie pok ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 28. nedeľu v Cezročnom období: Nácvik hos ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 27. nedeľu v Cezročnom období: Pánova vin ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 26. nedeľu v Cezročnom období: Konflikt zá ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období: Dosiahnuť cie ...
„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...