Katedrála

Žilinská diecéza realizuje komplexnú rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 
OATA v hodnotení INEKO na 1. mieste v Žiline
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Príhovor žilinského biskupa - sviatok Svätej rodiny
Milovaní bratia a sestry. V týchto dňoch sa dozvedáme, že Boh Otec tak miloval svet, že nám z lásky poslal svojho Syna, aby s ...
Úmrtie: zomrel vdp. Miroslav Sobčák
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán farár,
Úmrtie: zomrel Mons. Ladislav Stromček
S hlbokým zármutkom v srdci, no s nádejou na vzkriesenie vám oznamujeme, že
Ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice do Žiliny
Jeho Svätosť pápež František na návrh žilinského biskupa Tomáša Galisa udelil ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice Margi ...
Príhovor žilinského biskupa Mons Tomáša Galisa
Príhovor žilinského biskupa Mons Tomáša Galisa
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. január 2022
Stretnutie s Bibliou
Farnosť Dobrého pastiera Žilina-Solinky a Slovenská biblicka spoločnosť Vás pozývajú na "Stretnutie s Bibliou"
Pútnický list - január 2022
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Psychlógia a viera
Pastorálna psychológia pre 21. storočie
Pútnický list - september 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Zbierka na Charitu v Žilinskej diecéze
Lockdown sa nás všetkých opätovne dotýka. 
Hlinený dukát
Diecézna charita Žilina prichádza od 11. novembra 2021, sviatku sv. Martina, s novinkou. 
Charita rozdala 45000 školských pomôcok
Charita pomáha žiakom z celého Slovenska doplniť chýbajúce školské potreby. 
Pomoc na Morave
Tornádo na Morave alebo iné náhle živelné pohromy nám občas akoby chceli pripomenúť naliehavosť lásky, pre ktorú je ...
Zbierka školských pomôcok 2021
Tradičná zbierka školských pomôcok sa začala na MDD, 1. júna, potrvá do 15. septembra 2021. Aj v tomto roku je zbierka pre deti ...
OATA v hodnotení INEKO na 1. mieste v Žiline
Sme hrdí na to, že OATA sa v hodnotení organizácie INEKO v šk. roku 2020/2021 dostala na:
Výberové konanie - Gymnázium sv. Františka z Assisi
Kongregácia školských sestier sv. Františka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Gymnáza sv. ...
Voľné pracovné miesto na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta ...
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru učiteľa 2. st. s aprobáciou Fyz ...
Volné pracovné miesto na OATA
OATA - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského ponúka voľné pracové miesto učiteľa anglického j ...
Výberové konania
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z ...
Čo sa deje s dreveným betlehemom vo Vysokej nad Kysucou o p ...
Skutočnosť, že za „zrodom" Vysockého dreveného betlehemu stojí nešťastie
V Žiline sa online školilo o online pastorácii
Jednodňový kurz pre farnosti a spoločenstvá, ktoré hľadajú inšpiráciu v nových formách pastorácie a evanjelizá ...
90. výročie požehnania Kostola Božského Srdca Ježišovho ...
90. výročie požehnania filiálneho Kostola Božského Srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove ...
Miništrantský deň vo farnosti Púchov
Vo farnosti Púchov v Žilinskej diecéze sa v sobotu 28. augusta 2021 konal miništrantský deň. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020.