Otvorenie synodálnej cesty v Žilinskej diecéze

Svätý Otec František v nedeľu 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia" 
Milión detí sa modlí ruženec
Synoda 2021-2023
Otvorenie synodálnej cesty v Žilinskej diecéze
Svätý Otec František v nedeľu 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom "Za synodálnu Cirkev: spoločen ...
Synoda 2021-2023
Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia
Svätý Otec požehnal základný kameň novej Univerzitnej nemoc ...
Svätý Otec František po skončení svätej omše v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie požehnal základný kameň novej ...
Stretnutie na hranici troch štátov
V sobotu 21. augusta sa stretli už po dvanástykrát na hranici troch krajín Slováci, PoIiaci a Česi na svätej omši. 
Žilinský biskup zasadil strom pokoja
Žilinský biskup Tomáš Galis zasadil v utorok šiesteho júla na Židovskom cintoríne v Žiline strom pokoja.  ...
Milión detí sa modlí ruženec
Aj tento rok, 18. októbra, sa bude milión detí na celom svete spoločne modliť za jednotu a mier.  
Pútnický list - september 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - august 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - máj 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - apríl 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Charita rozdala 45000 školských pomôcok
Charita pomáha žiakom z celého Slovenska doplniť chýbajúce školské potreby. 
Pomoc na Morave
Tornádo na Morave alebo iné náhle živelné pohromy nám občas akoby chceli pripomenúť naliehavosť lásky, pre ktorú je ...
Zbierka školských pomôcok 2021
Tradičná zbierka školských pomôcok sa začala na MDD, 1. júna, potrvá do 15. septembra 2021. Aj v tomto roku je zbierka pre deti ...
Požehnanie nového sídla Domu charity sv. Vincenta v Ži ...
V pondelok 31. mája žilinský biskup Tomáš Galis spolu s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem a predsedníčkou Žilinsk&e ...
Národný týždeň charity 2021
VĎAKA SRDCU POMÁHAME VIAC BUĎTE PRI TOM S NAMI
Voľné pracovné miesto na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta ...
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru učiteľa 2. st. s aprobáciou Fyz ...
Volné pracovné miesto na OATA
OATA - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského ponúka voľné pracové miesto učiteľa anglického j ...
Výberové konania
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z ...
Výberové konanie
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samos ...
Relácia Lupa - Rádio Lumen
Vypočute si reláciu Lupa na Rádio Lumen.  
Väčšie ambície (29. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
O múdrosti (28. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Malá cesta (27. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Sviatok bezmenných (26. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Prijať Boha v bratovi (25. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
90. výročie požehnania Kostola Božského Srdca Ježišovho ...
90. výročie požehnania filiálneho Kostola Božského Srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove ...
Miništrantský deň vo farnosti Púchov
Vo farnosti Púchov v Žilinskej diecéze sa v sobotu 28. augusta 2021 konal miništrantský deň. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...