Záujem o ľudí (5. veľkonočná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)
Ukončenie hlasovania
Jarná púť na hore Butkov
Ukončenie hlasovania
12. marca 2022 zasadala Správna a Dozorná rada Pastoračného fondu Žilinskej diecézy, 
Úmrtie: zomrel vdp. Pavol Hrvol
S hlbokým zármutkom v srdci, no s vierou vo večný život a nekonečné Božie milosrdenstvo vám oznamujeme, 
Pastiersky list žilinského biskupa na Veľkú noc 2022
Milovaní bratia a sestry, v dnešnú nedeľu a každú nedeľu prichádzame do chrámu, lebo Kristus vstal z mŕtvyc ...
Vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice
V stredu 16. marca 2022 žilinský biskup Tomáš Galis odovzdal ďalším laureátom zo Žilinskej diecézy pápežské vyznamen ...
Odvolanie dišpenzu od povinnosti zúčastniť sa svätej omše ...
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19& ...
Pastoračné projekty
Milí veriaci, Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračný ...
Synodálny tím Žilinskej diecézy
Synodálny tím Žilinskej diecézy:
Pozvanie slovenských biskupov
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: ...
Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna
Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. ...
Synoda 2021-2023
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov1, 
Ďakujeme Cirkevnej ZŠ s MŠ Dobrého pastiera
V mene ľudí z Ukrajiny ďakujeme fantastickým žiakom a deťom z CZŠ s MŠ Dobrého pastiera za štedrý finančný dar. ...
Voľné pracovné miesto
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: SOCIÁLNY PRACOVNÍK
Poďakovanie dobrovoľníkom
ČAS DAROVANIA SA NIKDY NIE JE STRATENÝ
Najmilší koncert
Vyspievali si zlato. Rozmanín, folklórna skupina Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, 
Voľné pracovné miesto: Opatrovateľka
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: OPATROVATEĽKA
OATA v hodnotení INEKO na 1. mieste v Žiline
Sme hrdí na to, že OATA sa v hodnotení organizácie INEKO v šk. roku 2020/2021 dostala na:
Rozlúčka s učiteľom
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline a zriaďovateľ gymnázia, Školské sestry sv. Františka z Assisi,
Usmernenie MŠVVaŠ SR
Usmernenie MŠVVaŠ SR ohľadom nástupu žiakov i zamestnancov do školy po 1. celoplošnom testovaní na Covid - 19
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú o ...
Ocenenie žiakov cirkevných základných škôl
Ocenenie najlepších žiakov katolíckych cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy
učímenadiaľku.sk
Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školsk ...
Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2 ...
Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rí ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutiami
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Uvedenie novej spoločenskej hry do života OATA
Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike
V súlade s Koncepciou skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR, ktorej návrh ...
Jarná púť na hore Butkov
Pozývame Vás na jarnú púť k ucteniu sv. Jána Pavla II. do Skalného sanktuária na hore Butkov v sobotu 21. mája 2022
Rozhlasová púť Rádia LUMEN
Pozývame Vás na Rozhlasovú púť Rádia Lumen na Starých Horách - 14.5.2022
Formačné stretnutie organistov a chrámových hudobníkov
Diecézna liturgická komisia pozýva všetkých organistov, chrámových hudobníkov a spevákov na 
Formácia akolytov
Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom centre
Ekumenické modlitby v Žiline
Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu. 
Letiaci ruženec z Rudinskej
Ružencový mesiac október sme symbolicky ukončili správou poslanou do neba našej Nebeskej Mame Márii. 
Putovanie z Farnosti Oščadnica na Horu Butkov
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici navštívili pútnické miesto ...
Gospelové Kysuce 2018
Dňa 8. septembra 2018 sa na námestí pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou uskutočnil už 16. ročník ...