Púť detí 2024

Už o mesiac sa môžeme stretnúť na púťach detí. 
Jarná púť na hore Živčáková
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov
Púť detí 2024
Už o mesiac sa môžeme stretnúť na púťach detí. 
Svetový deň chorých 2024
Už po tridsiaty druhý raz slávila Cirkev 11. februára, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, Svetový deň chorých ...
Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny
Drahí bratia a sestry,                              ...
Vianočné blahoženie
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,.. Boh s nami” (Mt 1,23)
Sväté omše žilinského biskupa počas vianočných sviatko ...
Program žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa počas vianočných sviatkov:
Jarná púť na hore Živčáková
Pozývame Vás na Pútnické miesto Hora Živčáková pri Turzovke
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov
Pozývame Vás na ustanovenie prírodného areálu na hore Butkov za diecéznu svätyňu Božieho milosr ...
Pozvánka na PUMIN - púť miništrantov
PUMIN - púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci a kamaráti z celého ...
Pozvánka na oslavu 62. výročia narodenia pre nebo sv. Gi ...
Farský úrad v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Áno pre život a hnutím Modlitby matiek srdečne pozýva ...
Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca
Pozývame na vernisáž výstavy "Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca"
Diecézna charita Žilina - ponuka práce
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto:
Oslava 15. výročia Diecéznej charity Žilina
15 rokov vďačnosti za bohatstvo, ktoré sa nestratí
Do Potravinovej zbierky vložil srdce aj otec biskup Tomáš
Nakúpiť pre chudobných prišiel aj otec diecézy Žilinská diecéza. 
Edukácia k láske a štedrosti
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera zapojila deti do pomoci chudobným
Tesco Potravinová zbierka
Pomôcť môže každý
V nikom inom (Štvrtá veľkonočná nedeľa)
Cesta radosti - V nikom inom (Štvrtá veľkonočná nedeľa)
Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Cesta radosti - Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Premáhať svet (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Cesta radosti - Premáhať svet (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Dá sa žiť bez hriechu! (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvyc ...
Cesta radosti - Dá sa žiť bez hriechu! (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)
Na slávu Boha (Kvetná nedeľa)
Cesta radosti - Na slávu Boha (Kvetná nedeľa)
Nechať sa pritiahnuť (5. pôstna nedeľa)
Cesta radosti - Nechať sa pritiahnuť (5. pôstna nedeľa)
Vrchol mojej radosti (4. pôstna nedeľa)
Cesta radosti - Vrchol mojej radosti (4. pôstna nedeľa)
Synoda a synodalita
Vážení priaznivci synodálnej cesty Žilinskej diecézy,
Postrehy a vyjadrenia niektorých účastníkov Synodálneho tímu ...
ktorí sa zúčastnili VI. stretnutia biskupov s laikmi, so zasvätenými osobami a s klerikmi, na tému „Ako byť synodálnou ...
Synodálny proces sa prehupol na kontinentálnu úroveň
V júli 2022 synodálne tímy diecéz, eparchií a rehoľných spoločností ukončili prvú fázu synodálnych konzultácií ...
Vyjadrenie Synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE
Vstúpili sme do ďalšej fázy synodálneho procesu. 
Synoda - Dokument kontinentálnej etapy
Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí bratia kňazi, bohoslovci! Pozývame Vás k opätovnému rozlišovaniu to ...
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Boží hrob vo farskom Chráme sv. Matúša vo Vysokej nad Kysu ...
Od skončenia obradov utrpenia Pána až do západu slnka v sobotu, kedy začína veľkonočná vigília, veriaci bdejú pri Božom hrobe. ...
Utrpenie a láska: Obraz Ježiša Krista v Štiavniku pripomína ...
Obraz Ježiša Krista s trňovou korunou a klincami na stole vo Farskom kostole sv. Františka Assisi v Štiavniku
Veriaci zo Pšurnovic si takto symbolizujú 3 piliere pôstu
Pôstne obdobie je čas duchovného rastu a obrátenia. 
Vianočný koncert
Žilinskú katedrálu Najsvätejšej Trojice naplnili radostné tóny slovenských kolied, 
Červená streda
Farnosť Vysoká nad Kysucou sa pridala k iniciatíve, kedy sa chrámy a monumenty rozžiaria na červeno.
Veroniku Jurkyovú prišiel pokrstiť žilinský diecézny bisku ...
Zrodenie života je pre nás ľudí stále nedostatočne pochopeným zázrakom. 
Šarkaniada vo farnosti Považská Bystrica - Svätej rodiny
Poslednú októbrovú nedeľu mladí z Erka farnosti Považská Bystrica - Svätej Rodiny zorganizovali šarkaniadu na ktorej sa zúčastni ...