Cesta obnovy života a vzťahov

Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy
Zamyslenie na 12. nedeľu v Cezročnom období: Skvelý žalm
11. diecézna púť rodín vo Višňovom
Jarná púť na Hore Živčáková
Jarná púť na Pútnickom mieste Hora Živčáková, ktorá sa uskutočnila 7. a 8. mája 2019.
Obrady Veľkej noci 2019
Obrady Veľkej noci 2019 v Žilinskej diecéze:
Pastiersky list žilinského biskupa na Prvú pôstnu nedeľu ...
Pastiersky list žilinského biskupa na Prvú pôstnu nedeľu
Podeľme sa! 2019
Tohtoročný 13. ročník podujatia Podeľme sa! 2019 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od  ...
11. diecézna púť rodín vo Višňovom
Pozývame na 11. diecéznu púť rodín do Višňového, ktorá bude 29. a 30. júna 2019. 
Cyrilometodské dni 2019 Terchová - 30. ročník
Pozývame vás na jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní do Terchovej. Podujatie sa uskutoční od 2. do 5. júla 2019.
Miništranské tábory
Aj tento rok si bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre pre Vás pripravili miništrantské táb ...
Divadelné popoludnie na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Ži ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pripravuje pre všetkých priaznivcov divadla divadelné popoludnie v nedeľu 16. jún ...
Kurz pre organistov a kantorov v Ružomberku
Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla 2019 v ...
Národný týždeň charity
Diecézna charita Žilina pozýva verejnosť na Národný týždeň charity, ktorý sa začne už najbližšiu nedeľu 9. júna a potrvá ...
Pozvánka na detskú cukráreň
Pozývame Vás na Detskú cukráreň do Detského charitného domu v Považskej Bystrici 9. júna 2019 (nedeľ ...
Zbierka školských pomôcok
Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do ...
Ponuka pracovného miesta
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: CHARITATÍVNO-SOCIÁLNY  PRACOVNÍK
Na Kysuciach šírime myšlienku farských charít
Dňa 20. marca 2019 sme navštívili druhú farnosť na Kysuciach – Rakovú v rámci prezentačnej šnúry Diecéznej charity Žilina p ...
Oceňovanie žiakov základných škôl 2019
Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinsk ...
Deň katolíckych škôl 2019
Sviatok Nanebovstúpenia Pána je aj Dňom katolíckych škôl. 
Letný tábor so Spojenou školou Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovnej pokoja ponúka letný tábor Pohoďák a Denný jazykový tábor English for fun pre deti od 6 ...
Výberové konanie na riaditeľa Spojenej školy sv. Jozefa Tur ...
Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Jašíkova 219, 023 54 Turzovka
Turnaj v stolnom tenise o pohár riaditeľky DŠÚ
pre žiakov základných škôl v kategóriách starší žiaci a žiačky
Zamyslenie na 12. nedeľu v Cezročnom období: Skvelý žal ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Istota
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na sviatok Zoslania Ducha Svätého: Ježiš je Pán ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Pán kraľuje!
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu: Skutočne stačí Ježiš? ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu. 
Letiaci ruženec z Rudinskej
Ružencový mesiac október sme symbolicky ukončili správou poslanou do neba našej Nebeskej Mame Márii.