Hľadači Boha

(Prvá adventná nedeľa)
Začína najväčšia potravinová zbierka
Kardinál Dominik Duka prijal ocenenie Servare et Manere
Praha, Arcibiskupský palác, 15. novembra 2022. Generálny tajomník Servare et Manere dnes odovzdal 
Realizácia pastoračných projektov sa rozbehla
Predstavujeme Vám prvé výstupy celodiecézneho projektu Slovensko 2030, 
Strom pokoja ako symbol mieru medzi národmi
Jedným z vrcholov 13. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry bolo stretnutie ambasádorov projektu Strom pokoja,& ...
Trojmedzie 2022
V sobotu 20. augusta sa opäť stretli veriaci z troch krajín na Trojmedzí, aby so svojimi biskupmi ďakovali Pánu Bohu za dar pokoj ...
Archeologický a antropologický výskum Katedrály Naj ...
Archeologický a antropologický výskum Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 2022
Druhý ročník kurzu Psychológia a viera
Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 2.ročník semest ...
Hora Butkov - duchovný program
V Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov, farnosť Ladce
Sedem zastavení rodiny
Duchovná príprava na 10. svetové stretnutie rodín s pápežom Františkom
Začína najväčšia potravinová zbierka
Charita v spolupráci s Tescom opäť pomôže núdznym ľuďom s potravinami
Diskusia o šikane
V pondelok 21. novembra sme zorganizovali cez projekt Centrum podpory diskusiu s názvom 
Pomáhame v každom čase
Karolínka a Laurinka si našli čas, aby priniesli do Charity pomoc, hoci bol už večer a tma… 
Godzone team v Diecéznej charite Žilina
NEVZDÁVAJ TO! …ani s výrobou hlinených dukátov to dobrovoľníčky z teamu GODZONE tour nevzdali…
Hľadači Boha
(Prvá adventná nedeľa)
Príprava (33. nedeľa v Cezročnom období)
Spoločne kráčať (Syn odos)
„Bože, buď milostivý“ (30. nedeľa v Cezročnom období) ...
Milovaný Bože, mám dnes pocit, že mlčíš. Buď milostivý mne hriešnemu.
Moja istota (29. nedeľa v Cezročnom období)
Spoločne kráčať (Syn odos)
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Diecézny synodálny proces vrcholí
Milé sestry a bratia, pomaly vrcholí fáza zberu podnetov zo synodálnych konzultácií, 
Synoda
Katechézy a príspevky z Diecézneho katechetického úrad (dkuza.sk)
Synodálny tím Žilinskej diecézy
Synodálny tím Žilinskej diecézy:
Pozvanie slovenských biskupov
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: ...
Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna
Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. ...
Posledná verejná úcta zosnulej Alžbete II.
Vysoká nad Kysucou 19. september 2022. Včera si na Kysuciach vysadením ruže odrody 'Queen Elizabeth' v Biblickej záhrade posledný ...
Formačné stretnutia budúcich akolytov v roku 2022
Diecézna liturgická komisia a Inštitút Communio oznamuje termíny formačných stretnutí kandidátov akolytátu do konca roka 20 ...
13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodič ...
Pod kaplnkou sv. Anny vo farnosti Lednické Rovne sa už tradične zišlo veľké množstvo starých rodičov, seniorov spo ...
Posviacka nového oltára v Trnovom
Pri slávnostnej omši 16. júla 2022 posvätil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo farskom kostole v Trnovom za hojnej účas ...
Ekumenické modlitby v Žiline
Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...