Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkev http://www.dcza.sk sk Fri, 3 Apr 2020 11:29:45 Europe/Bratislava Naša Žilinská diecéza 4/2020 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/nasa/nasa-zilinska-dieceza-42020 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/nasa/nasa-zilinska-dieceza-42020 Fri, 3 Apr 2020 11:29:45 Europe/Bratislava Zamyslenie na Kvetnú nedeľu: Dialóg lásky http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-kvetnu-nedelu-dialog-lasky http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-kvetnu-nedelu-dialog-lasky Fri, 3 Apr 2020 10:22:42 Europe/Bratislava Zrušenie Kvetného víkendu 2020 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/zrusenie-kvetneho-vikendu-2020 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/zrusenie-kvetneho-vikendu-2020 Mon, 30 Mar 2020 09:51:44 Europe/Bratislava Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/slovenski-biskupi-rozhodli-o-predlzeni-trvania-opatreni-az-do-odvolania http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/slovenski-biskupi-rozhodli-o-predlzeni-trvania-opatreni-az-do-odvolania Tue, 31 Mar 2020 09:17:34 Europe/Bratislava Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: O hroboch http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-5-postnu-nedelu-o-hroboch http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-5-postnu-nedelu-o-hroboch Fri, 27 Mar 2020 08:43:22 Europe/Bratislava učímenadiaľku.sk http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/ucimenadialku-sk http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/ucimenadialku-sk Thu, 26 Mar 2020 11:43:52 Europe/Bratislava Rodinná súťaž v karanténe http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/rodinna-sutaz-v-karantene http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/rodinna-sutaz-v-karantene Thu, 26 Mar 2020 10:25:30 Europe/Bratislava Sledovanie svätých omší http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/sledovanie-svatych-omsi http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/sledovanie-svatych-omsi Wed, 1 Apr 2020 11:00:28 Europe/Bratislava Pozvanie všetkým kresťanom http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/pozvanie-vsetkym-krestanom http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/pozvanie-vsetkym-krestanom Thu, 26 Mar 2020 14:24:03 Europe/Bratislava Súťaž amatérskych filmárov http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/sutaz-amaterskych-filmarov http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/sutaz-amaterskych-filmarov Tue, 24 Mar 2020 09:31:51 Europe/Bratislava Príhovor žilinského biskupa Tomáša Galisa http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-tomasa-galisa http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-tomasa-galisa Tue, 24 Mar 2020 07:25:15 Europe/Bratislava Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu: Žiť z viery http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-4-postnu-nedelu-zit-zviery http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-4-postnu-nedelu-zit-zviery Fri, 20 Mar 2020 09:09:58 Europe/Bratislava Vzácne ako „soľ nad zlato http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/vzacne-ako-sol-nad-zlato http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/vzacne-ako-sol-nad-zlato Fri, 20 Mar 2020 08:55:14 Europe/Bratislava Poďakovanie farským charitám a Mestu Žilina http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/podakovanie-farskym-charitam-a-mestu-zilina http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/podakovanie-farskym-charitam-a-mestu-zilina Fri, 20 Mar 2020 08:45:48 Europe/Bratislava Vyhlásenie Diecéznej charity Žilina k mimoriadnej situácii http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/vyhlasenie-dieceznej-charity-zilina-k-mimoriadnej-situacii http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/vyhlasenie-dieceznej-charity-zilina-k-mimoriadnej-situacii Fri, 20 Mar 2020 08:41:33 Europe/Bratislava Príhovor žilinského biskupa k aktuálnemu dianiu http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-k-aktualnemu-dianiu http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-k-aktualnemu-dianiu Fri, 13 Mar 2020 18:38:23 Europe/Bratislava Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/prerusenie-vyucovania-v-dnoch-od-16-do-27-marca-2020 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/prerusenie-vyucovania-v-dnoch-od-16-do-27-marca-2020 Fri, 13 Mar 2020 14:27:40 Europe/Bratislava Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu: Túžba http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-3-postnu-nedelu-tuzba http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-3-postnu-nedelu-tuzba Fri, 13 Mar 2020 11:06:26 Europe/Bratislava Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/aktualne-opatrenia-pre-skoly-v-zriadovatelskej-posobnosti-rimskokatolicke-cirkvi-zilinskej-diecezy http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/aktualne-opatrenia-pre-skoly-v-zriadovatelskej-posobnosti-rimskokatolicke-cirkvi-zilinskej-diecezy Thu, 12 Mar 2020 15:52:05 Europe/Bratislava Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu: Zvládneš to http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-2-postnu-nedelu-zvladnes-to http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-2-postnu-nedelu-zvladnes-to Fri, 6 Mar 2020 11:41:54 Europe/Bratislava