Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkev http://www.dcza.sk sk Tue, 25 Sep 2018 08:45:08 Europe/Bratislava Gospelové Kysuce 2018 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zo-zivota-farnosti/gospelove-kysuce-2018 http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zo-zivota-farnosti/gospelove-kysuce-2018 Tue, 25 Sep 2018 08:45:08 Europe/Bratislava Zamyslenie na 25. nedeľu v cezročnom období: Zmýšľanie bezbožných http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-25-nedelu-vcezrocnom-obdobi-zmyslanie-bezboznych http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-25-nedelu-vcezrocnom-obdobi-zmyslanie-bezboznych Fri, 21 Sep 2018 11:17:27 Europe/Bratislava Jesenná púť na Horu Živčáková http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/jesenna-put-na-horu-zivcakova http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/jesenna-put-na-horu-zivcakova Mon, 17 Sep 2018 15:05:05 Europe/Bratislava Zamyslenie na 24. nedeľu v cezročnom období: S ľuďmi http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-24-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-s-ludmi http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-24-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-s-ludmi Fri, 14 Sep 2018 10:30:32 Europe/Bratislava Koncert vďaky za 60 rokov života – KAPUCÍN FELIX http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/koncert-vdaky-za-60-rokov-zivota-kapucin-felix http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/koncert-vdaky-za-60-rokov-zivota-kapucin-felix Fri, 14 Sep 2018 09:33:15 Europe/Bratislava Ďakujeme za zbierku školský pomôcok http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/dakujeme-za-zbierku-skolsky-pomocok http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pastoracia/aktuality-z-charity/dakujeme-za-zbierku-skolsky-pomocok Wed, 12 Sep 2018 10:22:44 Europe/Bratislava Zamyslenie na 23. nedeľu v cezročnom období: Vzchop sa! http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-23-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-vzchop-sa http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-23-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-vzchop-sa Fri, 7 Sep 2018 10:21:53 Europe/Bratislava Pútnický list http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/putnicky-list http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/putnicky-list Fri, 4 May 2018 11:01:40 Europe/Bratislava Zamyslenie na 22. nedeľu v cezročnom období: Celým srdcom http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-22-nedelu-vcezrocnom-obdobi-celym-srdcom http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-22-nedelu-vcezrocnom-obdobi-celym-srdcom Fri, 31 Aug 2018 11:06:22 Europe/Bratislava Zamyslenie na 21. nedeľu v cezročnom období: Rozhodni sa http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-21-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-rozhodni-sa http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-21-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-rozhodni-sa Fri, 24 Aug 2018 10:08:39 Europe/Bratislava Zamyslenie na 20. nedeľu v cezročnom období: Čo je rozumné? http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-20-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-co-je-rozumne http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-20-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-co-je-rozumne Fri, 17 Aug 2018 10:31:03 Europe/Bratislava Zomrel kanonik vsdp. Jozef Sudora http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/zomrel-kanonik-vsdp-jozef-sudora http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/zomrel-kanonik-vsdp-jozef-sudora Sat, 11 Aug 2018 16:47:36 Europe/Bratislava Zamyslenie na 19. nedeľu v cezročnom období: Eucharistia a svedomie http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-19-nedelu-vcezrocnom-obdobi-eucharistia-a-svedomie http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-19-nedelu-vcezrocnom-obdobi-eucharistia-a-svedomie Fri, 10 Aug 2018 10:46:26 Europe/Bratislava Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období: Čím sa sýtiš? http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-18-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-cim-sa-sytis http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-18-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-cim-sa-sytis Fri, 3 Aug 2018 10:19:09 Europe/Bratislava Posolstvo 9. diecéznej púte starých rodičov http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zo-zivota-farnosti/posolstvo-9-dieceznej-pute-starych-rodicov http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zo-zivota-farnosti/posolstvo-9-dieceznej-pute-starych-rodicov Tue, 31 Jul 2018 11:08:28 Europe/Bratislava Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období: Aký dobrý je Pán! http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-17-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-aky-dobry-je-pan http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-17-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-aky-dobry-je-pan Fri, 27 Jul 2018 09:17:34 Europe/Bratislava Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/projekty/novostavba-cirkevnej-materskej-skoly-i-etapa-puchov/novostavba-cirkevnej-materskej-skoly-i-etapa-puchov http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/projekty/novostavba-cirkevnej-materskej-skoly-i-etapa-puchov/novostavba-cirkevnej-materskej-skoly-i-etapa-puchov Mon, 23 Jul 2018 09:58:32 Europe/Bratislava Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: O pastieroch http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-16-nedelu-vcezrocnom-obdobi-opastieroch http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-16-nedelu-vcezrocnom-obdobi-opastieroch Sun, 22 Jul 2018 12:34:20 Europe/Bratislava Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období: Vieš, kto si? http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-15-nedelu-vcezrocnom-obdobi-vies-kto-si http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-15-nedelu-vcezrocnom-obdobi-vies-kto-si Fri, 13 Jul 2018 13:03:56 Europe/Bratislava Zamyslenie na 14. nedeľu v cezročnom období: Mocná bezmocnosť http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-14-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-mocna-bezmocnost http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia/zamyslenie-na-14-nedelu-v-cezrocnom-obdobi-mocna-bezmocnost Fri, 6 Jul 2018 08:48:01 Europe/Bratislava