Diecézny cirkevný súd v Žiline

Základné informácie

Skôr, ako podáte svoju žiadosť Diecéznemu cirkevnému súdu, obráťte sa na svojho kňaza vo svojej farnosti, aby Vám poradil a pomohol spísať Vašu žiadosť.

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť na stránke Tlačivá.

Dôvody, pre ktoré by mohlo byť manželstvo vyhlásené za neplatné, sú v kňazskej zóne. Prístup k týmto dokumentom majú kňazi, preto je potrebné sa na nich obrátiť.

Po návšteve kňaza vo Vašej farnosti, ktorý Vám poskytne po svojom zvážení dôvody, sa obráťte na Diecézny cirkevný súd v Žiline, kde môžete využiť aj možnosť konzultácie pre záujemcov o prípadný súdny proces.

Stretnutie na cirkevnom súde si dohodnite telefonicky v úradných hodinách (pozri Kontakty).


Viac informácií o cirkevných súdoch nájdete v sekcii Dokumenty a články.