Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza zrealizovala projekt „Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité" s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Časový harmonogram realizácie projektu bol 01/2010 - 11/2012. Výška nenávratného finančného príspevku bola 741 888,78 EUR.
Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb vzdelávania na ZŠ sv. Andreja a Benedikta Skalité prostredníctvom rekonštrukcie školy a jej dovybavenia informačno - komunikačnými technológiami. Predmetom projektu bolo technické zhodnotenie dvoch stavebných objektov ZŠ (ich zateplenie, výmena okien a vykurovacích telies) a tiež zmodernizovanie jazykovej učebne, kde sa budú využívať moderné formy vyučovania jazykov pomocou obstaranej IKT.

„Investícia do vašej budúcnosti"

 

 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza získala na projekt „Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité" ... viac informácií