Dokumenty a homílie

Pastiersky list na slávnosť Narodenia Pána 20 ...
Pastiersky list na slávnosť Narodenia Pána 2018Pastiersky list žilinského biskupa na slávnosť Narodenia Pána 2018
Homília Mons. Jozefa Haľka pri 10. výročí zri ...
Homília Mons. Jozefa Haľka pri 10. výročí zriadenia Žilinskej diecézyMilý otec biskup Tomáš, milý otec nuncius, milí bratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, bratia a sestry rehoľníci a rehoľnice, drahí bratia a sestry už oslovení.
Pastiersky list na nedeľu Svätej rodiny 2 ...
Pastiersky list na nedeľu Svätej rodiny 2017Drahí bratia a sestry v Kristovi, milé rodiny!
Zbierka pri Božom hrobe
Zbierka pri Božom hrobe Dokument/List adresovaný biskupom, ktorý stručne opisuje situáciu, potreby kresťanov vo Svätej zemi a na Blízkom východe
Pastiersky list žilinského biskupa na nedeľu  ...
Pastiersky list žilinského biskupa na nedeľu 25. decembra 2016 Milí bratia a sestry v Kristovi, opäť tu máme Vianoce, čas radosti, lásky, pokoja a šťastia. Všetky aktivity materiálneho, či duchovného snaženia počas predchádzajúcich adventných dní smerovali k tomu, aby sa to naplnilo. Napriek tomu skúsenosť nás učí, že tieto chvíle plné ...
Príhovor biskupa ku kňazom na Zelený št ...
Príhovor biskupa ku kňazom na Zelený štvrtokDrahí bratia kňazi, diakoni, zasvätené osoby, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia.
Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 1 z 6