Dokumenty a homílie

Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu 20 ...
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu 2023 Drahí bratia a sestry, drahí duchovní otcovia,
Pastiersky list žilinského biskupa na Božie n ...
Pastiersky list žilinského biskupa na Božie narodenie Pastiersky list žilinského biskupa na Božie narodenie
Pastiersky list žilinského biskupa na Veľkú n ...
Pastiersky list žilinského biskupa na Veľkú noc 2022 Milovaní bratia a sestry, v dnešnú nedeľu a každú nedeľu prichádzame do chrámu, lebo Kristus vstal z mŕtvych! Po prežitých dňoch pôstu, po týždňoch, poznačených strachom z vojny, po mesiacoch izolácie a neistoty vás pozdravujem slovami, oznamujúcimi najväčšiu a najdôležitejšiu ...
Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu
Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu Milovaní, sme opäť na začiatku pôstneho obdobia a v evanjeliu sme si vypočuli mimoriadne dôležitú udalosť z Ježišovho života.
List žilinského biskupa k Svetovému dňu cho ...
List žilinského biskupa k Svetovému dňu chorých:Milí bratia kňazi, slúžiaci v našich nemocniciach a v našich farnostiach, srdečne vás pozdravujem v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú.
Príhovor žilinského biskupa
Príhovor žilinského biskupa Milí kňazi, diakoni, sestry a bratia!
Príhovor pána biskupa pre kňazov na Zelený št ...
Príhovor pána biskupa pre kňazov na Zelený štvrtokMilovaní spolubratia v diecéznom presbyteráte. 
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Strana 1 z 8