Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenia

Božie vábenie (Druhá pôstna nedeľa)
Božie vábenie (Druhá pôstna nedeľa)Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Ohlasovať vykúpenie (Prvá pôstna nedeľa)
Ohlasovať vykúpenie (Prvá pôstna nedeľa) Z liturgických textov tejto nedele sa mi vynára jedno veľmi dôležité slovo: vykúpenie.
Smrť (6. nedeľa v Cezročnom období)
Smrť (6. nedeľa v Cezročnom období) Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
Strana 1 z 55