Domov   >   Ostatné   >   Kaplnky   >   Dekanát Žilina

Kaplnka Najsvätejšej Trojice Porubka

Zvonica bola postavená v roku 1923 a 15. decembra 1923 slávnostne vysvätená. Kňaz Michal Šinský sa pričinil, že v roku 1969 vybavil stavebné povolenia na rozšírenie zvonice na kaplnku (dom smútku). Na prestavbe sa podieľali mnohí veriaci z Porúbky. K rekonštrukcii kaplnky došlo i v roku 1995, kedy vymieňali okná a v roku 2001 dochádza k oprave krovu a chóru.


Sväté omše v Porúbke

 • Nedeľa: 9:30
 • Prikázané sviatky: 16:30

Kaplnka sv. Jozefa v Lietavskej Lúčke

Kaplnka sv. Jozefa je postavená v svahu nad obcou pri cintoríne. Zaujímavá funkcionalistická kruhová stavba z betónu je z roku 1932. Kaplnka je po rekonštrukcii, upravená, s jedným elektricky ovládaným zvonom. 

Kaplnka Božieho milosrdenstva (1992)

Kaplnka Božieho Milosrdenstva sa nachádza na najmladšom sídlisku mesta Žilina - Hájik. 

Kaplnka je rozdelená na dve časti. Novou prístavbou vznikol dôstojný bohoslužobný priestor a staré miestnosti boli zrekonštruované, slúžia zároveň ako pastoračné a administratívne priestory.

Bohoslužobný priestor sa nachádza v ľavej časti. Je charakterizovaný lomeným poloblúkom, ktorý svojim tvarom pripomína hlavnú loď v chráme. Na vyvýšenej časti sa nachádza najčestnejšie miesto - bohostánok, ktorý je štýlovo zladený s obetným stolom, krížom, anbonou a stoličkou kňaza. Tieto súčasti sú dielom ľudovoumeleckého družstva Rezbár z Rajca. Na hlavnej stene je reprodukcia obrazu Božie Milosrdenstvo.

V pravej časti kaplnky sú pastoračné priestory - sakristia (slúži na prípravu na sv. omšu a nachádza sa v nej liturgické oblečenie kňaza a miništrantov), vedľa sú administratívne priestory - kancelária.

Ďalej je tu väčšia miestnosť, ktorá slúži na činnosti súvisiace s pastorizačným centrom - posedenie pre deti, premietanie filmov. Jej súčasťou je aj spovedelnica. Táto miestnosť má veľké dvojkrídlové drevené dvere, ktoré úplným otvorením zväčšia priestory na slúženie sv. omše.
Na stene oproti vchodu sa nachádza pri fotografii súsošia Pieta socha Fatimskej Panny Márie, ktorá bola dovezená do kaplnky priamo z pútnického miesta Fatima. Výška sochy je 1 meter.

Kaplnka má celkovú kapacitu približne 240 miest na sedenie a rozlohu 295 m².

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pri bývalej celulózke

Kaplnku postavili v roku 1775 pri budove vtedajšej Kráľovskej colnice. Nitriansky sídelný biskup Ján Gustíni v nej vtedy povolil vysluhovať pobožnosti a sväté omše. V druhej polovici 19. storočia kaplnka stratila svoj význam a bola zrušená. Po tom, čo na začiatku 20. storočia vznikla v Žiline továreň na celulózu, stala sa kaplnka jej majetkom. V tom čase v nej bohoslužby odbavovali františkáni. V čase komunistickej totality ostala kaplnka zavretá. Po novembri 1989 ju odovzdala továreň cirkvi a po rekoštrukcii ju v roku 1991 posvätil nitriansky pomocný biskup František Rábek, ale už ako Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie.

Sv. omše v kaplnke:
 • Nedeľa: 9:00
 • 1. piatok v mesiaci: 16:00
 • cez sviatky, ktoré pripadnú na pracovný deň: 16:00

Spovedanie:

 • 30 min. pred sv. omšou
Spovedanie pred 1. piatkom:
 • 15:30 - 16:00 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v lesoparku

Kaplnku postavili z milodarov podľa projektu architekta Františka Edvarda, ktorý bol vypracovaný v roku 1928. Mramorovú sochu Sedembolestnej Panny Márie darovala vdova pani Chládecká. V čase komunistickej totality kaplnka spustla. V roku 1991 ju zrekonštruovali.
 
Lesopark - Chapel of Our Lady of Sorrows - Zilina in zilina

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Adresa: Hurbanova 44, 010 01 Žilina
Rektor kaplnky: ThLic. Mgr. Zdeno Pupík, PhD.
Pravidelné bohoslužby

 • Pondelok: 7:00
 • Utorok: 7:00
 • Streda: 7:00
 • Štvrtok: 7:00
 • Piatok: 7:00
 • Nedeľa: 8:30
 • Sviatok v deň prac. pokoja: 8:30
 • Sviatok v prac. deň: 7:00

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

V roku 1927 postavili obetavosťou urbárnej obce v Závodí Kaplnku sv. Cyrila a Metoda. Jednoloďová stavba má predstavenú hranolovú vežu so zvonom, ktorý odliali ešte v roku 1875. Oltárny obraz namaľoval žilinský rodák akad. mal. Viktor KRUPEC (* 1884). Žilinský opát-farár Tomáš RUŽIČKA ju na základe poverenia Biskupského úradu v Nitre posvätil.