Rodinkovo

Pastorácia rodín Rodinkovo

Podľa Apoštolskej exhortácie Familiaris Consortio od Jána Pavla II. z roku 1981 „prvou osobou, ktorá sa stará a riadi pastoráciu rodín v diecéze je biskup.
 

Podľa Apoštolskej exhortácie Familiaris Consortio od Jána Pavla II. z roku 1981 „prvou osobou, ktorá sa stará a riadi pastoráciu rodín v diecéze je biskup. Ako otec a pastier má sa zvlášť starať o tento bezpochyby prednostný úsek pastoračnej služby. On mu má predovšetkým venovať záujem, starostlivosť, čas, pomocníkov a prostriedky." (FC, 73)
Biskupovi pomáhajú najmä kňazi, ktorých úloha tvorí základnú časť služby Cirkvi manželstvu a rodine. To isté treba povedať aj o diakonoch, ktorým sa prípadne môže zveriť starostlivosť o túto pastoračnú oblasť, ako aj o rehoľníkoch, rehoľníčkach, Bohu zasvätených osobách a samotných rodinách. (porov. FC, 73-74)

V našej diecéze koordinuje pastoráciu rodín Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy pod vedením kňaza povereného na túto úlohu diecéznym biskupom. Jej úlohou je vytváranie komunikačnej platformy pre zodpovedných za pastoráciu rodín a tvorba diecézneho programu pastorácie rodín na jednotlivé obdobia v spolupráci so všetkými zodpovednými za túto oblasť.

Aktuálna ponuka pastorácie rodín v diecéze zahŕňa:
· prípravu snúbencov na manželstvo;
· spoločenstvá rodín;
· púte rodín resp. jej jednotlivých členov;
· rôzne pravidelné a jednorazové programy pre manželov a rodičov;
· poradenstvo pre manželov a
· rodinnú knižnicu.

Viac o tejto ponuke sa môžete dozvedieť na stránke Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy 
http://sekciaprerodinu.webnode.sk/