Domov   >   Diecéza   >   Erb

Erb

Popis erbu Žilinskej diecézy

ErbV modrom poli zlatý dvojkríž so spodným ramenom kratším a rozšírenými koncami ramien, sprevádzaný vpravo hore strieborným Božím okom v trojuholníku, z ktorého vychádzajú po tri zlaté lúče z každej strane a vľavo hore striebornou mušľou. Nad štítom sa vznáša strieborná, zlatou obrubou a farebnými kameňmi zdobená mitra, s dvoma striebornými, červenou farbou podšitými fimbriami.


Vysvetlenie pôvodu erbu Žilinskej diecézy

Základom erbu Žilinskej diecézy je dvojkríž z erbu Nitrianskej diecézy. Pravdepodobne ide o upravený symbol z uhorského panovníckeho erbu. Tento kríž pripomína cyrilo-metodské obdobie diecézy. Do erbu Žilinskej diecézy bol vložený na pamiatku toho, že Žilinská diecéza vznikla odčlenením časti územia Nitrianskej diecézy. Svätci Cyril a Metod sú tiež patrónmi Žilinskej diecézy. Kríž však pripomína aj dvojkríž z mestského erbu Žiliny, na znak toho, že Žilina je sídelným mestom diecézneho biskupa. Božie oko v trojuholníku, v pravom hornom rohu štítu symbolizuje zasvätenie katedrály v Žiline Najsvätejšej Trojici. Mušľa v ľavom hornom rohu štítu pochádza z erbu pápeža Benedikta XVI., na pripomienku toho, že tento pápež v roku 2008 Žilinskú diecézu erigoval. Modrá farba štítu symbolizuje Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorej je v Žilinskej diecéze preukazovaná veľká úcta, čoho dôkazom sú aj viaceré mariánske pútnické miesta. Použitím modrej farby je zabezpečenie odlíšenia erbu Žilinskej diecézy od erbu Nitrianskej diecézy a erbu mesta Žiliny. Mitra nad štítom pripomína, že ide o erb biskupstva.

Autor heraldického návrhu a kresby erbu: Ing. Miroslav Glejtek