19. 01. 2024
Domov   >   Kalendár

Katedrála

Žilinská diecéza začala s komplexnou rekonštrukciou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 

 

OBNOVA KATEDRÁLNEHO CHRÁMU


AKÝM SPÔSOBOM SA DÁ V OBNOVE KATEDRÁLY FINANČNE POMÔCŤ?

OSOBNE – hotovostným darom v katedrále alebo na fare Farnosti Žilina – mesto alebo v Diecéznom centre v Žiline na Ulici Jána Kalinčiaka 1, Žilina.


BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM - platbou na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni SK76 0900 0000 0051 6809 6264 (https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264) alebo platbou na bežný účet Žilinskej diecézy SK97 1100 0000 0026 2586 5679, ak by ste nechceli, aby vaše darcovstvo bolo viditeľné. Možné je využiť platbu za pomoci QR kódu.

Je možné si adoptovať aj konkrétnu časť – predmet obnovy, viac informácii na telefóne 0910 282 151.

Prosíme Vás o podporu, bez ktorej nie sme schopní zrealizovať obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom obnovy - súkromným osobám, spoločnostiam, farnostiam a všetkým, ktorí svojím príspevkom, odbornou pomocou, modlitbou, obetou alebo iným spôsobom boli nápomocní v realizovaní obnovy.

Poďakovanie osobitne patrí aj inštitucionálnym darcom - MK SR, Mesto Žilina, ŽSK, Nadácia EPH.   

Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR v roku 2023

   

Zvony katedrálného komplexu v Žiline  

   

Cukrárenská a pekárenská súťaž 

   

Výsledky obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

   


Špeciálne číslo časopisu Naša Žilinská diecéza k obnove
 
 

Priebeh prác 2022 (fotogaléria)

Priebeh prác 2021 (fotogaléria)

Priebeh prác 2020 (fotogaléria)

 


Články v Časopise Naša Žilinská diecéza 2022 - 2023

Články v Časopise Naša Žilinská diecéza 2019 - 2021

Články v Časopise Naša Žilinská diecéza 2018 - 2019


 
 

TV Lux - Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice
v Žiline
 27.5.2020

   

Vizualizácie obnovy exteriéru
   


Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice

 
 

Žilinská diecéza začína
s obnovou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

Návrat späť