29. 09. 2022
Domov   >   Kalendár

Katedrála

Žilinská diecéza začala s komplexnou rekonštrukciou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 

OBNOVA KATEDRÁLNEHO CHRÁMU


AKÝM SPÔSOBOM SA DÁ V OBNOVE KATEDRÁLY FINANČNE POMÔCŤ?

OSOBNE – hotovostným darom v katedrále alebo na fare Farnosti Žilina – mesto alebo v Diecéznom centre v Žiline na Ulici Jána Kalinčiaka 1, Žilina.

BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM - platbou na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni SK76 0900 0000 0051 6809 6264 (https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264) alebo platbou na bežný účet Žilinskej diecézy SK97 1100 0000 0026 2586 5679, ak by ste nechceli, aby vaše darcovstvo bolo viditeľné. Možné je využiť platbu za pomoci QR kódu.

Je možné si adoptovať aj konkrétnu časť – predmet obnovy, viac informácii na telefóne 0910 282 151.

Prosíme Vás o podporu, bez ktorej nie sme schopní zrealizovať obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice.

Ďakujeme za Vašu pomoc. Nech Vám ju štedrý Boh odplatí.


Špeciálne číslo časopisu Naša Žilinská diecéza k obnove
Priebeh prác 2020 (fotogaléria)

Priebeh prác 2021 (fotogaléria)

Priebeh prác 2022 (fotogaléria)Články v Časopise Naša Žilinská diecéza 2018-2019

Články v Časopise Naša Žilinská diecéza 2019-2021

Články v Časopise Naša Žilinská diecéza 2022


TV Lux - Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 27.5.2020

Vizualizácie obnovy exteriéru


Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice

Žilinská diecéza začína s obnovou Katedrály Najsvätejšej Trojice v ŽilineNávrat späť