05. 04. 2023
Domov   >   Kalendár

Katedrála

Žilinská diecéza začala s komplexnou rekonštrukciou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 

 

OBNOVA KATEDRÁLNEHO CHRÁMU


AKÝM SPÔSOBOM SA DÁ V OBNOVE KATEDRÁLY FINANČNE POMÔCŤ?

OSOBNE – hotovostným darom v katedrále alebo na fare Farnosti Žilina – mesto alebo v Diecéznom centre v Žiline na Ulici Jána Kalinčiaka 1, Žilina.


BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM - platbou na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni SK76 0900 0000 0051 6809 6264 (https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264) alebo platbou na bežný účet Žilinskej diecézy SK97 1100 0000 0026 2586 5679, ak by ste nechceli, aby vaše darcovstvo bolo viditeľné. Možné je využiť platbu za pomoci QR kódu.

Je možné si adoptovať aj konkrétnu časť – predmet obnovy, viac informácii na telefóne 0910 282 151.

Prosíme Vás o podporu, bez ktorej nie sme schopní zrealizovať obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom obnovy - súkromným osobám, spoločnostiam, farnostiam a všetkým, ktorí svojím príspevkom, odbornou pomocou, modlitbou, obetou alebo iným spôsobom boli nápomocní v realizovaní obnovy.

Poďakovanie osobitne patrí aj inštitucionálnym darcom - MK SR, Mesto Žilina, ŽSK, Nadácia EPH. 

Cukrárenská a pekárenská súťaž                                                                               Návrat späť