20. 02. 2020

Žilinská diecéza začína s obnovou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

Žilinská diecéza začína s komplexnou rekonštrukciou Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Obnovu katedrály plánuje zrealizovať v troch etapách: obnova exteriéru (2020-2021), obnova interiéru (2022-2024) a obnova hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (2025).

Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita podporujú jej obnovu, čo potvrdili aj ich čelní predstavitelia.

Krajský pamiatkový úrad v Žiline vydal súhlasné stanovisko ku komplexnej obnove katedrály. Realizovať ju bude firma Terra M s.r.o., s ktorou Žilinská diecéza podpísala zmluvu na prvú etapu rekonštrukcie vo výške 1,18 milióna €.

Financovanie obnovy bude v prvej fáze realizované za pomoci prostriedkov z grantu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 801,6 tisíc €. Zvyšnú časť prostriedkov budú tvoriť príspevky od darcov. Realizácia ostatných etáp obnovy katedrály bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, ktoré sa Žilinskej diecéze podarí na tento účel získať. Na podporu obnovy katedrály bude usporiadaný aj benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 14. septembra na Mariánskom námestí v Žiline.

Žilinská diecéza investovala od roku 2011 do príprav a obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline cca 200 tisíc €.

Základy chrámu siahajú do 13. storočia, niekoľkokrát ho zničili požiare, raz zemetrasenie, vždy však bol obnovený.

Žilinská diecéza vznikla v roku 2008 odčlenením časti z Nitrianskej a Banskobystrickej diecézy. Jej prvým biskupom je Mons. Tomáš Galis.Návrat späť