Vyhodnotenie diecéznej súťaže
Vyhodnotenie diecéznej súťaže Vyhodnotenie diecéznej súťaže o najlepšie „Katedrálne" cukrárenské a pekárenské výrobky.

Cukrárenská a pekárenská súťaž

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa v súťaži o najlepšie

„Katedrálne" cukrárenské a pekárenské výrobky.

Podrobnejšie podmienky súťaže nájdete na linku: Podmienky súťaže

Možnú inšpiráciu k zhotoveniu výrobku nájdete na linku: Pomoc s motívom výrobku

Kladené otázky a odpovede

Dôležité termíny: Termín predloženia výrobku: do 10. 5. 2023.

Termín ohlásenia Vašej účasti v súťaži do: 2. 5. 2023.

Termín vyhlásenia výsledkov: 16. 5. 2023

Možnosť prehliadky výrobkov: 23. 5. až 26. 5. a 28. 5. 2023 v aule Diecézneho centra, ul. Jána Kalinčiaka 1, Žilina

Mapa Žilinskej diecézy - pre účely bydliska, sídla súťažiacich

Kontakt v prípade otázok: 0910 852 480, katedrala@dcza.sk

(stránku priebežne dopĺňame)Podmienky súťaže Podmienky súťaže (vo formáte Pdf.) 
Otázky a odpovede 1) Otázka týkajúca sa súťažiaceho – jeho pobytu, bývania na území diecézy v minulosti: Dobrý deň chcela by som sa zapojiť do súťaže o cukrárenský výrobok. Či sa môžem zapojiť aj keď bývam v inej obci.... Bývali sme pred 10-timi rokmi v Žiline asi 5 rokov a Katedrála Najsvätejš ...
Pomoc s motívom výrobku Pomoc s motívom výrobku – previazanosť na Katedrálu Najsvätejšej Trojice