20. 03. 2023

Otázky a odpovede

1) Otázka týkajúca sa súťažiaceho – jeho pobytu, bývania na území diecézy v minulosti:

Dobrý deň chcela by som sa zapojiť do súťaže o cukrárenský výrobok. Či sa môžem zapojiť aj keď bývam v inej obci.... Bývali sme pred 10-timi rokmi v Žiline asi 5 rokov a Katedrála Najsvätejšej Trojice bola náš najobľúbenejší kostol. Ďakujem za prečítanie. A. H.

Áno, môžete. Naším úmyslom je neobmedziť účasť súťažiacich, aby mali možnosť

aj tí, ktorý majú vzťah k diecéze a ku Katedrále Najsvätejšej Trojice a to aj z minulosti.

Pobyt na území diecézy postačuje i z minulosti, aspoň v trvaní troch mesiacov.

Spresňujeme to i v podmienkach súťaže, pre odstránenie nejasností:

„Súťaže sa môže zúčastniť osoba, bývajúca na území Žilinskej diecézy a to i v minulosti (aspoň tri mesiace), alebo organizácia so sídlom na území Žilinskej diecézy. (V prípade pobytu v minulosti, prosíme napísať i miesto a čas pobytu.)"

2) Otázka týkajúca sa voľby druhu cesta a kategórie – pekárenský (slaný) výrobok a cukrárenský (sladký) výrobok

Prosím Vás, je výpočet druhov cesta, z ktorých môže byť výrobok urobený, úplný? Môžem chápať kategóriu I. pekárenský výrobok - na predloženie slaného trvanlivého výrobku a kategóriu II. cukrárenský výrobok – na predloženie sladkého trvanlivého výrobku?

Výpočet druhu cesta je len pomocný, teda výrobky môžu byť urobené aj z iného cesta neuvedeného v podmienkach súťaže. Áno - kategória I. pekárenský výrobok – slúži na predloženie slaného trvanlivého výrobku a kategória II. cukrárenský výrobok – na predloženie sladkého trvanlivého výrobku.

Stránka bude priebežne dopĺňaná v nadväznosti na komunikáciu so zadávateľmi otázok a s doplnením inšpirácie pre účastníkov súťaže.

Návrat späť