Kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline


Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Názov projektu:

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, č. UZPF 1393/1, II. etapa reštaurovania vitráží - presbytérium

číslo: MK-2136/2018/1.1