Pastorácia detí

V rámci našej diecézy pripravujeme koledovanie DOBREJ NOVINY, Misijnú púť detí, svätú omšu koledníkov s diecéznym biskupom a rôzne kurzy pre animátorov.

Podujatie pre vedúcich a detí si môžete vyhľadať na stránke www.erko.sk