Mužské rehole

  • Dominikáni (Rehoľa Kazateľov - OP)
  • Kapucíni (Rád Menších bratov kapucínov)
  • Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie (MSSCC)
  • Saletíni (Misionári Matky Božej z La Salette - MS)
  • Saleziáni (Saleziáni don Bosca -SDB)
  • Verbisti (Spoločnosť Božieho Slova - SVD)