Diecézna kúria

Diecézna kúria pozostáva z osôb a inštitúcií, ktoré biskupovi pomáhajú v riadení diecézy, najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci.

Kúria a úrady


 

Generálny vikár, moderátor kúrie

Mons. ThLic. Marek Hriadel
gvikar@dcza.sk

Kancelár

ICLic. PhDr. Štefan Žídek
kancelarza@dcza.sk

Notár

ICLic. Mgr. Michal Laššo
notar@dcza.sk

Sekretariát biskupa

 • ThLic. Mgr. Ľubomír Majtán, tajomník biskupa
 • tajomnik@dcza.sk
 • bsekretar@dcza.sk

Sekretariát kúrie

 • Ing. Juraj Malobický
 • Anna Privarčáková
 • sekretariat@dcza.sk
 • malobicky@dcza.sk
 • privarcakova@dcza.sk


Hovorca diecézy

ThLic. Zdeno Pupík, PhD.
hovorca@dcza.skEkonomické oddelenie


Ekonóm

Mgr. Ing. Peter Dubec
ekonom@dcza.sk


Personálne a mzdové oddelenie

 • Ing. Oľga Zuziaková
 • 041 / 565 84 22
 • personalne@dcza.sk
 • zuziakova@dcza.sk

Učtáreň

 • Paulína Opálková - samostatná účtovníčka, vedúca učtárne
 • Mgr. Gabriela Šadibolová - referent účtovníctva a financovania
 • 041 / 565 84 23
 • uctaren@dcza.sk

Správca budovy a technická údržba

 • Ing. Jozef Tabak
 • 041 / 565 84 28
 • tabak@dcza.sk

Hospodárska správa

 • Roman Kupčik
 • 041 / 565 84 25
 • ekonom@dcza.sk

Referent hospodárskej správy a účtovníctva

 • Ing. Silvia Ďungelová
 • 041 / 565 84 26
 • dungelova@dcza.sk

Diecézny cirkevný súd

Súdny vikár

JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD.
tribunal@dcza.sk

Súdna notárka

 • ICLic. Mgr. Anna Chudobová
 • Mgr. Anna Stanková
 • 041 / 500 22 15
 • tribunal@dcza.sk

Projektový asistent
 • Ing. Dušan Václav
 • 041 / 565 84 34
 • vaclav@dcza.sk

Diecézny katechetický úrad

Riaditeľ diecézneho katechetického úradu


Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.
www.dkuza.sk
dku@dcza.sk

Metodik školského vyučovania náboženstva a farskej katechézy

 • Mgr. Ľuboš Bytčánek
 • bytcanek@dcza.sk

Diecézny školský úrad

Riaditeľka diecézneho školského úradu

 • Ing. Mgr. Miriam Janegová
 • dsu@dcza.sk

Odborná referentka pre DŠÚ

 • Mgr. Iveta Linetová
 • Ing. Katarína Leitnerová
 • dsu@dcza.sk