Pozvánky

Jesenná púť na Horu Živčáková
Jesenná púť na Horu Živčáková Desiate výročie vyhlásenia Hory Živčáková za pútnické miesto a mariánskej úcty a modlitby
Koncert vďaky za 60 rokov života – KAPUCÍN FE ...
Koncert vďaky za 60 rokov života – KAPUCÍN FELIXFarnosť Štiavnik Vás srdečne pozýva na Koncert vďaky za 60 rokov života brata kapucína Felixa.