Pozvánky

Sviečka za nenarodené deti 2019
Sviečka za nenarodené deti 2019 Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
Kurz pre organistov Žilinskej diecézy
Kurz pre organistov Žilinskej diecézyLiturgická komisia Žilinskej diecézy v spolupráci s Farnosťou Považská Bystrica – Rozkvet Vás pozýva na kurz pre organistov,