Pozvánky

Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier  ...
Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svetePozývame Vás znova sa zapojiť do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.
Sviečka za nenarodené deti 2020
Sviečka za nenarodené deti 2020 Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.