Rady a komisie

Diecézna ekonomická rada

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • Mgr. Peter Becík
 • RNDr. Ing. Marcela Dobešová
 • Mgr. Richard Folučka
 • JUDr. Ľubica Joneková
 • Mgr. Roland Mikula
 • Mgr. Ing. Jozef Poláček

Permanentná formácia kňazov

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • CSIDr. ICLic. Martin Kramara
 • PSLic. Mgr. Roman Titze
 • Ján Hlávka

 Komisia pre posvätné rády a ministériá

 • CSIDr. ICLic. Martin Kramara - predseda
 • Ján Hlávka
 • ICLic. Mgr. Jozef Hlinka
 • Mgr. Kamil Lieskovský
 • ThLic. Tomáš Pavlík
 • Dr. Štefan Žídek

 Liturgická komisia

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • ThLic. Štefan Fábry, Th.D. – tajomník
 • Mgr. Miroslav Bilčík
 • Mgr. Michal Svateny
 • Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
 • Ing. Marián Sýkora, PhD. - konzultant

Pápežské misijné diela

 • Mgr. Marian Záhumenský - diecézny riaditeľ

Rada pre pastoráciu povolaní

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • Mgr. František Mikuláš

Diecézna pastoračná rada

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
 • CSIDr. ICLic. Martin Kramara, generálny vikár
 • Mgr. Peter Birčák
 • Mgr. Ľuboš Bytčánek
 • ThLic. Štefan Fábry, Ph.D.
 • ThLic. Peter Holbička
 • Mgr. Ing. Miriam Janegová
 • Ing. Anna Kondelová
 • Ing. Roland Mikula
 • ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
 • Mgr. Dušan Pecko
 • Mgr. Kristína Petrášová OSF
 • ThLic. Zdeno Pupík, PhD.
 • ThLic. Roman Seko
 • Ing. Vladimír Smataník
 • Mgr. Michal Svatený
 • PSLic. Mgr. Roman Titze
 • Mgr. Peter Valášek
 • Mgr. Ing. Karol Vallo

Cenzor Žilinskej diecézy

 • Mgr. Jozef Šoška

Pastoračné úseky

Pastorácia rodín a príprava snúbencov

 • ThLic. Mgr. Roman Seko

Pastorácia mládeže

 • Mgr. Ing. Karol Vallo

Pastorácia detí (eRko)

 • Mgr. Juraj Hvolka

Pastorácia miništrantov

 • Mgr. Jozef Možiešik – diecézny koordinátor
 • Mgr. Štefan Lašo – za Dekanát Čadca
 •  – za Dekanát Turzovka
 • Mgr. Miroslav Klobučník – za Dekanát Kysucké Nové Mesto
 • - za Dekanát Krásno nad Kysucou
 • – za Dekanát Martin
 • – za Dekanát Žilina
 • – za Dekanát Varín
 • Mgr. Samuel Sojčák – za Dekanát Bytča
 • – za Dekanát Rajec
 • Mgr. Pavol Klimek – za Dekanát Považská Bystrica
 • – za Dekanát Púchov
 • Bc. Bohuš Levko SDB – za Dekanát Ilava 

Diecézny biskup určil kňazov, zodpovedných za koordináciu špecifických pastoračných oblastí na úrovni diecézy:

 • Mgr. Ľubomír Bollo - sociálne diela
 • ThLic. Štefan Fábry, Th.D. - liturgická komisia
 • ThLic. PaedDr. Peter Holbička - cirkevné hnutia
 • Mgr. Juraj Hvolka - pastorácia detí (eRko)
 • Mgr. Jozef Možiešik - pastorácia miništrantov
 • ThLic. Zdeno Pupík, PhD. - hovorca diecézy, ekumenizmus, mediálne projekty
 • ThLic. Roman Seko - pastorácia rodín a príprava snúbencov
 • ThLic. Jozef Možiešik, PhD. - metodika školskej a farskej katechézy
 • PSLic. Mgr. Roman Titze - permanentná formácia kňazov
 • Mgr. Ing. Karol Vallo - pastorácia mládeže