Rady a komisie

Diecézna ekonomická rada

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • Mgr. Peter Becík
 • RNDr. Ing. Marcela Dobešová
 • Mgr. Richard Folučka
 • JUDr. Ľubica Joneková
 • Mgr. Roland Mikula
 • Mgr. Ing. Jozef Poláček

Permanentná formácia kňazov

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • Mons. Marek Hriadel
 • Ján Hlávka
 • PSLic. Mgr. Roman Titze

 Komisia pre posvätné rády a ministériá

 • Mons. ThLic. Marek Hriadel – predseda
 • Ján Hlávka
 • Mons. Mgr. Jozef Petráš
 • Dr. Štefan Žídek

 Liturgická komisia

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • ThLic. Štefan Fábry, Th.D. – tajomník
 • Mgr. Radoslav Gazdík
 • Mgr. Michal Svateny
 • Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
 • Ing. Marián Sýkora, PhD. - konzultant

Pápežské misijné diela – diecézny riaditeľ

 • ThLic. Mgr. Marian Záhumenský

Cenzor Žilinskej diecézy

 • Mgr. Jozef Šoška

Rada pre pastoráciu povolaní

 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • Mgr. František Mikuláš

Diecézna pastoračná rada

 • Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár
 • ICDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD.
 • Mgr. Peter Birčák
 • Mgr. Ľuboš Bytčánek
 • don Anton Červeň SDB
 • ThLic. Štefan Fábry, Ph.D.
 • ThLic. Peter Holbička
 • Mgr. Ing. Miriam Janegová - tajomník
 • Mgr. Beáta Jarošová
 • Ing. Anna Kondelová
 • Ing. Emil Kondela
 • Ing. Roland Mikula
 • ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
 • Kristína Petrášová OSF
 • ThLic. Zdeno Pupík, PhD.
 • ThLic. Roman Seko
 • Ing. Vladimír Smataník
 • PSLic. Mgr. Roman Titze
 • Mgr. Peter Valášek
 • Mgr. Ing. Karol Vallo

Pastoračné úseky

Pastorácia rodín a príprava snúbencov

 • ThLic. Mgr. Roman Seko

Pastorácia mládeže

 • Mgr. Ing. Karol Vallo

Pastorácia detí (eRko)

 • Mgr. Juraj Hvolka

Pastorácia miništrantov

 • ThLic. Jozef Možiešik, PhD. – diecézny koordinátor
 •  – za Dekanát Čadca
 • Mgr. Pavol Franek – za Dekanát Turzovka
 •  – za Dekanát Kysucké Nové Mesto
 •  - za Dekanát Krásno nad Kysucou
 •  – za Dekanát Martin
 • – za Dekanát Žilina
 •  – za Dekanát Varín
 •  – za Dekanát Bytča
 • Mgr. Rastislav Najdek – za Dekanát Rajec
 • Mgr. Pavol Klimek – za Dekanát Považská Bystrica
 •  – za Dekanát Púchov
 • Mgr. Miroslav Klobučník – za Dekanát Ilava 

Diecézny biskup určil kňazov, zodpovedných za koordináciu špecifických pastoračných oblastí na úrovni diecézy:

 • Mgr. Ľubomír Bollo - sociálne diela
 • ThLic. Štefan Fábry, Th.D. - liturgická komisia
 • ThLic. PaedDr. Peter Holbička - cirkevné hnutia
 • Mgr. Juraj Hvolka - pastorácia detí (eRko)
 • ThLic. Jozef Možiešik, PhD. - pastorácia miništrantov
 • ThLic. Zdeno Pupík, PhD. - hovorca diecézy, ekumenizmus, mediálne projekty
 • ThLic. Roman Seko - pastorácia rodín a príprava snúbencov
 • ThLic. Jozef Možiešik - metodika školskej a farskej katechézy
 • PSLic. Mgr. Roman Titze - permanentná formácia kňazov
 • Mgr. Ing. Karol Vallo - pastorácia mládeže