O cirkevných súdoch Právny systém Cirkvi;  Územné členenie cirkevných súdov;  Druhy cirkevných súdov;  Systém cirkevných súdov na Slovensku;  Na ktorý súd sa treba obrátiť;  Kto tvorí cirkevný súd ...
Chápanie manželstva v Katolíckej cirkvi Neplatné manželstvá, ktoré manželia chcú splatniť;  Riešenia situácie rozpadnutých manželstiev

Oficiálne cirkevné dokumenty

späť