Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Nahlasovanie prípadov sexuálneho zneužívania (v zmysle Motu proprio pápeža Františka "Vos estis lux mundi" Čl 2, §1)

Kontaktná osoba: 
Prof. ThDr. ICLic. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.

e-mail: nahlaseniezneuzivania@dcza.sk
Tel.č.: 041/ 500 22 15

CsiDr. ThLic. Martin KRAMARA
e-mail: gvikar@dcza.sk

Konzultačné hodiny v kancelárii č. 208:

  • Streda: 12:00 h - 15:00 h
  • Piatok: 9:00 h - 12:00 h 

Web stránka pre nahlasovanie zneužívania Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi