Domov   >   Ostatné   >   Kaplnky   >   Dekanát Bytča

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie, Ostrice (2000)

Pre veriacich zo sídliska je postavená kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Stavba začala v máji roku 2000. Prvú sv. omšu tu odslúžil a zároveň kaplnku posvätil J. E. Mons. František Rábek 17. septembra jubilejného roku 2000, v deň vysluhovania sviatosti birmovania vo farnosti. Súčasťou kaplnky je od augusta 2002 aj zvonica.

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (19. stor.)

Kaplnku pod Hájom, vybudovanú z kameňa a vsadenú do svahu na spôsob lurdskej jaskyne posvätili v r. 1922 a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov, Setechov (1992)

Stavba kaplnky sa začala v roku 1960. Slúžila spočiatku ako dom smútku, na modlitby v máji a októbri. Miestny duchovný vdp.Jozef Bednár v roku 1980 prerobil vnútro. V lete 02.08. 1992 otec biskup František Rábek posvätil kaplnku v Setechove a zasvätil k úcte Pomocnici kresťanov. V roku 1995 - 1996 pri kaplnke sa realizovala výstavba prístavby. Pričinil sa o to miestny starosta Matúš Bryndziar. V roku 2007 za pomoci obecného úradu sa vykonala oprava vstupného schodišťa, strechy, zvodov, prístrešia v kaplnke. V apríli 2011 bolo prevedené maľovanie fasády kaplnky. V tomto období tu pôsobil vdp. Anton Gavlas.
Sv. omša
  • Štvrtok: 15:30 
  • Sobota: 17:00

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (19. st.)

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Oblazov (1942)

Kaplnka v Oblazove bola postavená v roku 1942. Zasvätená je Nanebovzatiu Panny Márie.