Projekty podporené Ministerstvom kultúry SR v roku 2023

Realizácia projektov za pomoci grantu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Programu Obnovme si svoj dom  na rok 2023:

A.      Projekt: Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, I. etapa obnovy – tvorba odbornej publikácie.

Podpora projektu zo strany MK SR dotáciou vo výške 9000 eur.

B.      Projekt: Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline (ÚZPF 1393/1) – reštaurovanie kalvárie (2.časť) a archeologický výskum krypty – sprístupnenie (2.časť)  - na časť diela - reštaurovanie mozaiky a sanácia vlhkosti.

Podpora projektu zo strany MK SR dotáciou vo výške 9000 eur.

 

Za pomoc pri financovaní Ministerstvu kultúry SR úprimne ďakujeme.


Zvony katedrálneho komplexu v Žiline
Zvony katedrálneho komplexu v ŽilinePrinášame Vám reportáž o zvonoch vo veži Katedrály Najsvätejšej Trojice.

Výsledky obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice

1. etapa obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

Žilinská diecéza realizovala v rokoch 2020-2022 pamiatkovú obnovu exteriéru Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.
 

Jej výsledkom bola obnova exteriéru hodinovej veže, oprava krytiny a krovu na veži, obnova fasády kostola a výmena strešnej krytiny.

Medzi najcennejšie nálezy počas odborných výskumov v rokoch 2020-2022 patria: pozostatky dnes už neexistujúcej stredovekej ochodze, objav pôvodných renesančných okenných stĺpov na veži kostola (z polovice 16. storočia), objavenie architektonických gotických článkov okna a nárožia z prvotného jednoloďového kostola z 13. storočia. Nájdené boli aj časové kapsuly z rokov 1888 a 1942 vo vežovej makovici.

Pri rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice našli doteraz neobjavenú kryptu s kostrovými pozostatkami, pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia. Má rozmery 6,5 x 6,4 metra. Odborníčky počas archeologického výskumu preskúmali cca 40-45 m3 uloženiny. Objavené boli fragmenty nádob, ojedinele kachlíc a skla. Najmä textilné artefakty datované do 17. a 18. storočia patria medzi vzácne nálezy. Počas antropologického výskumu krypty bolo exhumovaných cca 23000 kostí, z čoho odborníci usudzujú, že na základe doteraz preskúmaných kostí sú v krypte uložené pozostatky minimálne 2205 ľudí. Keďže sa v okolí cintorína pochovávalo niekoľko storočí, nie je to prekvapujúci údaj, ktorý bude ešte navýšený na konci celého výskumu krypty.

Projekt komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa začal vo februári 2020. Zahŕňa tri etapy – obnovu exteriéru, obnovu interiéru (2025 - 2028) a obnovu hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (od 2025).

Celkové náklady na prvú etapu obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice dosiahli 1,66 milióna €. Financovanie 1. etapy obnovy žilinskej katedrály bolo zabezpečené viaczdrojovo. Z grantu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získala Žilinská diecéza príspevok vo výške 801 600 €, veriaci z diecézy a farnosti Žilina mesto prispeli vo výške 520 000 €, mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj prispeli zhodne po 40 000 €. Na definitívne ukončenie prác 1. etapy obnovy katedrály si Žilinská diecéza zobrala ešte pôžičku vo výške 250 000 €. Za pomoci menších grantov z Ministerstva kultúry bolo realizované reštaurovanie kalvárie, ako aj archeologický výskum krypty s antropologickými workshopmi.

V nasledujúcom období stojí Žilinská diecéza v oblasti rekonštrukcie katedrály pred viacerými výzvami: vypracovať a realizovať architektonické riešenie podkrovia kostola, veže a krypty za účelom ich sprístupnenia verejnosti a dokončenie reštaurovania kalvárie chrámu. V prvej polovici roku 2023 je plánovaná cukrársko-pekárska súťaž s motívom katedrály.

Katedrála Najsvätejšej Trojice s kostolom sv. Štefana na Rudinách sú najstaršími stavbami v Žiline. Základy súčasnej katedrály siahajú do 13. storočia, niekoľkokrát ju zničili požiare, raz zemetrasenie, vždy ju však obnovili.

Prezentácie z Minikonferencie - 1 etapa obnovy Katedály Najsvätejšej Trojice v Žiline si môžete pozrieť na linku  

Priebeh prác na Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline 2022

Fotogaléria: Priebeh prác na Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline 2022

Archeologický a antropologický výskum Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 2022

Priebeh prác na Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Fotogaléria: Priebeh prác na Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline 2020/2021
Podporte obnovu

Prosíme Vás o podporu, bez ktorej nie sme schopní zrealizovať obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice. Podporiť obnovu môžete na:

Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

Bežný účet v Tatrabanke, a.s.:

  • SK97 1100 0000 0026 2586 5679
Ďakujeme za Vašu pomoc. Nech Vám ju štedrý Boh odplatí.
TV LUX: Obnova Žilinskej katedrály
TV LUX: Obnova Žilinskej katedrályOBNOVA ŽILINSKEJ KATEDRÁLY - TV LUX - Doma je doma - 27.5.2020
Strana: 1 2
Strana 1 z 2