Domov   >   Kontakt   >   Kontakt

Kontakty

Oficiálny názov:

Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

IČO: 42063043
DIČ: 2022594398
IČ DPH: SK 2022594398

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba: 
Konferencia biskupov Slovenska, 
Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, 
gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk

Adresa pre korešpondenciu:

Biskupský úrad
Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46
011 36 Žilina 1

tel: +42141/ 500 22 15
tel: +421 904 738 524
fax: 041/ 56 584 53
e-mail: 
kuria@dcza.sk
sekretariat@dcza.sk

Sídlo:

Jána Kalinčiaka 1 (mapa)

 

__________________________________________________________________________________________


Diecézny biskup 

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.   

Osobný tajomník biskupa 

Mgr. Andrej Krekáč
tajomnik@dcza.sk
bsekretar@dcza.sk

Kúria a úrady


Generálny vikár, moderátor kúrie

 CsiDr. ThLic. Martin Kramara
gvikar@dcza.sk

Kancelár

Dr. ICLic. Štefan Žídek 
kancelarza@dcza.sk


Notár, sudca 

ICLic. Mgr. Jozef Kocifaj
notar@dcza.sk

Sekretariát kúrie

 • Ing. Juraj Malobický 
 • Anna Privarčáková
 • sekretariat@dcza.sk
 • malobicky@dcza.sk
 • privarcakova@dcza.sk

Ekonomické oddelenie


Ekonóm

Mgr. Ing. Peter Dubec
ekonom@dcza.sk

Personálne a mzdové oddelenie

 • Ing. Oľga Zuziaková
 • 041/56 584 22
 • personalne@dcza.sk
 • zuziakova@dcza.sk

Učtáreň

 • Paulína Opálková - samostatná účtovníčka, vedúca učtárne
 • Mgr. Gabriela Šadibolová - referent účtovníctva a financovania
 • Lýdia Uríková 
 • 041/56 584 23
 • uctaren@dcza.sk

Správca budovy a technická údržba

 • Ing. Jozef Tabak
 • 041/ 56 584 28
 • tabak@dcza.sk

Hospodárska správa

 • Roman Kupčík
 • 041/56 584 25
 • ekonom@dcza.sk

Referent hospodárskej správy a účtovníctva

 • Ing. Silvia Ďungelová
 • 041/56 584 26
 • dungelova@dcza.sk

Hovorca diecézyThLic. Zdeno Pupík, PhD. 
hovorca@dcza.sk

Projektový asistent

 • Ing. Dušan Václav
 • 041/56 584 34
 • vaclav@dcza.sk

Diecézny cirkevný súd

Súdny vikár


ICLic. Mgr. Michal Laššo
tribunal@dcza.sk

Súdna notárka

 • ICLic. Mgr. Anna Chudobová
 • Mgr. Alžbeta Krajčíová
 • tribunal@dcza.sk

Diecézny katechetický úrad

Riaditeľ diecézneho katechetického úradu


 

ThLic. Jozef Možiešik, PhD.

dku@dcza.sk

Diecézny školský úrad

Riaditeľ diecézneho školského úradu

 • Mgr. Ľuboš Bytčánek 
 • dsu@dcza.sk

Odborná referentka pre DŠÚ

 • Ing. Blanka Báleková
 • Mgr. Iveta Linetová
 • Ing. Katarína Leitnerová
 • Monika Ženčáková
 • dsu@dcza.sk

Pastoračný fond Žilinskej diecézy

Riaditeľ pastoračného fondu Žilinskej diecézy


 


Mgr. Dušan Pecko
pastoracnyfond@dcza.sk 
pecko@dcza.sk

Čas vyhradený pre verejnosť

Pondelok: 13.00 h - 15.00 h

Utorok: 09.00 h - 11.00 h; 13.00 h - 15.00 h

Streda: 09.00 h - 11.00 h, 13.00 h - 15.00 h

Štvrtok09.00 h - 11.00 h; 13.00 h - 15.00 h

Piatok: 09.00 h - 11.00 h

Po telefonickej dohode sme Vám k dispozícii aj mimo vyznačených hodín.

Úradné hodiny počas letných mesiacov júl - august

 

Pondelok: 13.00 h - 14.00 h

Utorok: 08.00 h - 11.00 h; 13.00 h - 14.00 h

Streda: 08.00 h - 11.00 h; 13.00 h - 14.00 h

Štvrtok08.00 h - 11.00 h; 13.00 h - 14.00 h

Piatok: 08.00 h - 11.00 h

Diecézny cirkevný súd

Čas vyhradený pre verejnosť

Streda: 12:00 h - 15:00 h

Piatok: 9:00 h - 12:00 h

__________________________________________________________________________________________

Nahlasovanie prípadov sexuálneho zneužívania
(
v zmysle Motu proprio pápeža Františka "Vos estis lux mundi" Čl 2, §1)

Kontaktná osoba:
Prof. ThDr. ICLic. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.

e-mail: nahlaseniezneuzivania@dcza.sk
Tel.č.: 041/ 500 22 15

CsiDr. ThLic. Martin KRAMARA
e-mail: gvikar@dcza.sk

Konzultačné hodiny:

 

 • Streda: 12:00 h - 15:00 h
 • Piatok: 9:00 h - 12:00 h