Diecézny cirkevný súd v Žiline

Kontakty

 

• Sídlo:

Jána Kalinčiaka 1,  Žilina
(Diecézne centrum)

 

• Čas vyhradený pre verejnosť:

          Streda 12:00 - 15:00
          Piatok 09:00 - 12:00

 

• Adresa pre korešpondenciu:

          Diecézny cirkevný súd
          Jána Kalinčiaka 1
          P.O.Box B-46
          011 36  Žilina 1

• Telefón: 041 / 500 22 15
• Fax: 041 / 500 22 16
• E-mail: tribunal@dcza.sk

 

 

 

 

• Kde nás nájdete:


Zobraziť väčšiu mapu

 • Iné cirkevné súdy: 

 

  • Metropolitný tribunál v Bratislave  (odvolací tribunál II. inštancie)

Metropolitný tribunál
Špitálska 7
814 92  Bratislava
Tel.:  +421 2 572 006 42
Web:  abu-bratislava.sk/abuba/tribunal

  • Apoštolský tribunál Rímskej róty v Ríme   (odvolací tribunál III. inštancie)

Excellentissimum
Apostolicum Rotae Romanae Tribunal
Piazza della Cancelleria 1
00186  Roma
ITALIA
Tel.:  +390 669 887 502
Web:  rotaromana.va

  • Arcidiecézny cirkevný súd v Trnave

Web:  abu.sk/arcibiskupsky-urad/cirkevny-sud
  • Diecézny cirkevný súd v Nitre

Web:  biskupstvo-nitra.sk/institucie/diecezny-sud
  • Diecézny cirkevný súd v Banskej Bystrici

Web:  bbdieceza.sk/biskupsky-urad-2/diecezny-cirkevny-sud
  • Metropolitný tribunál Košice

Web:  ke-arcidieceza.sk/arcibiskupsky-urad/metropolitny-tribunal
  • Diecézny cirkevný súd Spišská Kapitula

Web:  dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=55
  • Diecézny cirkevný súd Rožňava

Web:  roznava.rcc.sk/schematizmus2/tribunal--sk
  • Metropolitný tribunál Prešovskej metropolie

Web:  grkatpo.sk/?cirkevny_sud
  • Cirkevný súd Košickej eparchie

Web:  artisys.sk/cirkevny_sud1