Diecézny cirkevný súd v Žiline

Kontakty

 

• Sídlo:

Jána Kalinčiaka 1, Žilina
(Diecézne centrum)


• Čas vyhradený pre verejnosť:

Streda 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00

 

• Adresa pre korešpondenciu:

Diecézny cirkevný súd
Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46
011 36 Žilina 1

• Telefón: 041 / 500 22 15
• Fax: 041 / 500 22 16
• E-mail: tribunal@dcza.sk

 

 

 

 

• Kde nás nájdete:
Zobraziť väčšiu mapu

 • Iné cirkevné súdy:

 

  • Metropolitný tribunál v Bratislave (odvolací tribunál II. inštancie)

Metropolitný tribunál
Špitálska 7
814 92 Bratislava
Tel.: +421 2 572 006 42
Web: abu-bratislava.sk/abuba/tribunal

  • Apoštolský tribunál Rímskej róty v Ríme (odvolací tribunál III. inštancie)

Excellentissimum
Apostolicum Rotae Romanae Tribunal
Piazza della Cancelleria 1
00186 Roma
ITALIA
Tel.: +390 669 887 502
Web: rotaromana.va

  • Arcidiecézny cirkevný súd v Trnave

Web: abu.sk/arcibiskupsky-urad/arcidiecezny-tribunal
  • Diecézny cirkevný súd v Nitre

Web: biskupstvo-nitra.sk/institucie/diecezny-sud
  • Diecézny cirkevný súd v Banskej Bystrici

Web: bbdieceza.sk/biskupsky-urad-2/diecezny-cirkevny-sud
  • Metropolitný tribunál Košice

Web: ke-arcidieceza.sk/sk/metropolitny-tribunal
  • Diecézny cirkevný súd Spišská Kapitula

Web: dieceza.kapitula.sk/?g=55&ext=58
  • Diecézny cirkevný súd Rožňava

Web: roznava.rcc.sk/schematizmus2/tribunal--sk
  • Metropolitný tribunál Prešovskej metropolie

Web: grkatpo.sk/?cirkevny_sud
  • Cirkevný súd Košickej eparchie

Web: grkatke.sk/urady-eparchie/cirkevny-sud


späť