02. 05. 2023

Pomoc s motívom výrobku

Pomoc s motívom výrobku – previazanosť na Katedrálu Najsvätejšej Trojice

V zmysle podmienok súťaže je potrebné aby výrobok ideovo alebo formálne (zobrazením, názvom a pod.) odkazoval na katedrálny kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline alebo jeho časť. Previazanosť na kostol súťažiaci zároveň uvedie aj v prihláške, ktorú doručí s výrobkom do súťaže.

Pomocou v hľadaniu motívu, idei môže byť napr.:

- titul kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý kostol má od r. 1586 po zrealizovanej renesančnej obnove. Predchádzajúci titul v 14. až 17. storočí bol spojený s Pannou Máriou („kostol blahoslavenej Panny Márie, kostol Matky Božej, kostol našej milej pani"),

- Kostol je symbolickým i v spojení s druhou Burianovou vežou, s ktorou často tvorí „dvojvežie",

- V novodobej histórii je zaujímavým spojením súsošie Sv. Cyrila a Metoda umiestnené na ploche pod kostolom od Hlinkovho námestia, pričom sv. Cyril a Metod sú zároveň aj patrónmi Žilinskej diecézy,

- Viacero motívov ponúkajú jednotlivé umelecké časti katedrály: Anjouovské ľalie (najstaršia umelecká časť zo 14. storočia, umiestnená v podkroví kostola, vonkajšia kalvária (ktorá prežila viaceré požiare, ktoré zničili interiér kostola, ale ona sa zachovala), nález rozety (kamenného článku zo stredu klenby, ktorý je umiestnený na fasáde veže), hodiny a hodinový stroj, príp. oltáre v interiéri katedrály, viď napr. publikáciu Žilinského turistického kraja: Recepty starých materí: (https://zilinskyturistickykraj.sk/brozury/), ...,

- Zaujímavou možnosťou by mohlo byť spojenie s nejakým tradičným historickým výrobkom z regiónu diecézy. Takéto sú napr. bosniaky (Teplička nad Váhom), kapusniaky, zemiakova baba (Kysuce, stredné Slovensko)....

- Previazanosť na katedrálu nemusí byť vonkajším znázornením, nie je teda nevyhnutné sa pridŕžať iba vonkajšieho zachytenia katedrály alebo jej časti, ale prepojenie môže byť ideové – tri druhy cesta, vloženie myšlienky z histórie do výrobku a pod.,

- .......

Viac inšpirácie je možné nájsť napr. na stránkach:

https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/katedrala

http://www.tikzilina.eu/katedrala-najsvatejsej-trojice/

https://zilina.sp21.sk/a/1982/100-stavieb-ziliny-katedralny-kostol-najsvatejsej-trojice-v-ziline

https://dcza.sk/sk/dokumenty/dieceza/katedralny-chram

Informačný materiál vydaný ku katedrálePríklady a fotopomôcky uvedené na tejto stránke sú iba pomocné a nie úplne vyčerpávajúce. Súťažiaci si môže zvoliť motív, inšpiráciu aj iné, podľa vlastného uváženia.Výber z fotopômocok k motívu: Dobová kresba J. Alexy (r. 1926). Pohľad na katedrálu. Anjouovské ľalie - "umelecký klenot katedrály", pochádzajú zo 14.st., umiestnený v podkroví. Stavebný neskorogotický alebo rannorenesančný svorník zo stredu klenby s rozetou, v súčasnosti viditeľný na fasáde veže katedrály. Zachytenie exteriérovej kalvárie, v súčasnosti reštaurovanej. Dobová kresba F. X. Drahotutský (r.1886, zachytenie pred požiarom). Pohľad do vnútra kostola. Osadzovanie kríža na veži počas realizácie obnovy. 

  

  Návrat späť