Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenia

Zamyslenie na 23. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 23. nedeľu v cezročnom období: Vzchop sa!Keď sa pozrieme na tri dnešné čítania (prvé, žalm a evanjelium) ako celok, dostaneme jasný obraz, čo to znamená niekomu povedať:
Zamyslenie na 22. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 22. nedeľu v cezročnom období: Celým srdcomZrejme si ani neuvedomujeme, od čoho všetkého sme oslobodení tým, že máme „Boha tak blízko" (porov. Dt 4, 7).
Zamyslenie na 21. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 21. nedeľu v cezročnom období: Rozhodni sa Náš päťtýždňový kurz o Eucharistii sa túto nedeľu končí presne tak, ako sa má končiť každé ohlasovanie radostnej zvesti – evanjelia: výzvou rozhodnúť sa.
Zamyslenie na 20. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 20. nedeľu v cezročnom období: Čo je rozumné?V súvislosti s kurzom o Eucharistii, ktorý nám Cirkev ponúka počas týchto prázdninových nedieľ, mi dnes prichádza na um jedno upozornenie:
Zamyslenie na 19. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 19. nedeľu v cezročnom období: Eucharistia a svedomiePri čítaní alebo počúvaní príbehu proroka Eliáša sa v nás môže objaviť túžba mať pokrm ako on – 
Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období: Čím sa sýtiš?Dnes začnem svätým Pavlom: „Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania" (Ef 4, 17). 
Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období: Aký dobrý je Pán!Každé tri roky v čase prázdnin nám Cirkev v liturgických čítaniach ponúka letný kurz Eucharistie. 
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Strana 10 z 46