Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenia

Zamyslenie na 21. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 21. nedeľu v cezročnom období: Rozhodni sa Náš päťtýždňový kurz o Eucharistii sa túto nedeľu končí presne tak, ako sa má končiť každé ohlasovanie radostnej zvesti – evanjelia: výzvou rozhodnúť sa.
Zamyslenie na 20. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 20. nedeľu v cezročnom období: Čo je rozumné?V súvislosti s kurzom o Eucharistii, ktorý nám Cirkev ponúka počas týchto prázdninových nedieľ, mi dnes prichádza na um jedno upozornenie:
Zamyslenie na 19. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 19. nedeľu v cezročnom období: Eucharistia a svedomiePri čítaní alebo počúvaní príbehu proroka Eliáša sa v nás môže objaviť túžba mať pokrm ako on – 
Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 18. nedeľu v cezročnom období: Čím sa sýtiš?Dnes začnem svätým Pavlom: „Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania" (Ef 4, 17). 
Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období: Aký dobrý je Pán!Každé tri roky v čase prázdnin nám Cirkev v liturgických čítaniach ponúka letný kurz Eucharistie. 
Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: O pastierochTexty dnešnej nedele sú akýmsi zavŕšením triptychu o prorokoch a pastieroch. 
Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období:  ...
Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období: Vieš, kto si? Po vypočutí/prečítaní dnešného úryvku z Pavlovho Listu Efezanom (1, 3 – 14) máš všetky dôvody na to, aby sa ti zatočila hlava. 
Strana: ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Strana 15 z 50