Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 25. 10. 2019 00:00
Termín do: 28. 10. 2019 00:00
Sviatosť birmovania - Žilina-Saleziáni - GV
Termín od: 26. 10. 2019 09:00
Termín do: 26. 10. 2019 10:00