Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 28. 6. 2019 00:00
Termín do: 1. 7. 2019 00:00
Sviatosť birmovania - Podvysoká - GV
Termín od: 30. 6. 2019 09:15
Termín do: 30. 6. 2019 10:30