Týždeň kresťanskej kultúry
Termín od: 29. 9. 2018 00:00
Termín do: 7. 10. 2018 00:00
Miesto: veľká sála