Porada riaditeľov cirkevných škôl
Termín od: 6. 9. 2018 06:00
Termín do: 6. 9. 2018 12:00