Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 7. 12. 2018 00:00
Termín do: 10. 12. 2018 00:00
Komisia pre mládež
Termín od: 10. 12. 2018 15:00
Termín do: 10. 12. 2018 19:00
Miesto: katechet. zasadačka
Vašečka
Termín od: 10. 12. 2018 15:30
Termín do: 10. 12. 2018 18:00
Miesto: aula