Sviatosť birmovania - Veľké Rovné - biskup
Termín od: 16. 9. 2018 08:30
Termín do: 16. 9. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Bolešov - GV
Termín od: 16. 9. 2018 08:30
Termín do: 16. 9. 2018 10:00