Stretnutie 2 Bioetikov /KBS
Termín od: 1. 12. 2018 00:00
Termín do: 2. 12. 2018 00:00
Príprava Národného týždňa manželstva
Termín od: 1. 12. 2018 00:00
Termín do: 2. 12. 2018 00:00
Miesto: Veľká aula