Sestry vykupiteľky
Termín od: 18. 10. 2018 00:00
Termín do: 21. 10. 2018 00:00
Kňazský deň v Nimnici
Termín od: 18. 10. 2018 07:00
Termín do: 18. 10. 2018 13:30