prednáška pre rozvedených
Termín od: 17. 10. 2018 14:00
Termín do: 17. 10. 2018 17:30