Otcovo srdce
Termín od: 13. 2. 2020 00:00
Termín do: 19. 2. 2020 00:00
Miesto: veľká sála
Známka nie je všetko
Termín od: 13. 2. 2020 00:00
Termín do: 14. 2. 2020 00:00
Miesto: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 01