Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 7. 6. 2019 00:00
Termín do: 10. 6. 2019 00:00
Sviatosť birmovania - Rajec - biskup
Termín od: 8. 6. 2019 08:00
Termín do: 8. 6. 2019 10:00