celoslovenké vhodnotenie súťaže proti drogám
Termín od: 12. 12. 2018 09:00
Termín do: 12. 12. 2018 13:00
Kapustnica KPM
Termín od: 12. 12. 2018 14:00
Termín do: 12. 12. 2018 18:00