Diecézna charita
Termín od: 3. 12. 2018 09:00
Termín do: 3. 12. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula