Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 25. 2. 2021 15:00
Termín do: 25. 2. 2021 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 26. 2. 2021 00:00
Termín do: 1. 3. 2021 00:00