Príprava na celoslovenské kolo Biblickej olympiády
Termín od: 13. 5. 2019 00:00
Termín do: 14. 5. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády
Termín od: 14. 5. 2019 00:00
Termín do: 17. 5. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 23. 5. 2019 14:00
Termín do: 23. 5. 2019 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 24. 5. 2019 00:00
Termín do: 27. 5. 2019 00:00