KOnferencia kresťanských koučov
Termín od: 10. 10. 2020 00:00
Termín do: 11. 10. 2020 00:00
Miesto: veľká sála
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 22. 10. 2020 14:00
Termín do: 22. 10. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 10. 2020 00:00
Termín do: 26. 10. 2020 00:00