Diecézne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 21. 4. 2020 00:00
Termín do: 23. 4. 2020 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko