Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 23. 7. 2020 14:00
Termín do: 23. 7. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 24. 7. 2020 00:00
Termín do: 27. 7. 2020 00:00