Stretnutie 1 Bioetikov / KBS
Termín od: 3. 11. 2018 00:00
Termín do: 4. 11. 2018 00:00
Formácia akolytov
Termín od: 10. 11. 2018 07:00
Termín do: 10. 11. 2018 13:00
Miesto: veľká sála
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl ŽD
Termín od: 13. 11. 2018 07:00
Termín do: 13. 11. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula
Oceňovanie žiakov stredných škôl
Termín od: 16. 11. 2018 07:00
Termín do: 16. 11. 2018 14:00
K3P (stretnutie kresťanských psychológov, psychiatrov a psychotera
Termín od: 17. 11. 2018 00:00
Termín do: 18. 11. 2018 00:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 22. 11. 2018 15:00
Termín do: 22. 11. 2018 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 11. 2018 00:00
Termín do: 26. 11. 2018 00:00