cirkev a spoločnosť
Termín od: 10. 11. 2020 16:00
Termín do: 10. 11. 2020 17:00
Rada pre rodinu KBS 
Termín od: 21. 11. 2020 00:00
Termín do: 22. 11. 2020 00:00
Rada pre rodiny KBS
Termín od: 21. 11. 2020 00:00
Termín do: 22. 11. 2020 00:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 26. 11. 2020 15:00
Termín do: 26. 11. 2020 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 27. 11. 2020 00:00
Termín do: 30. 11. 2020 00:00