Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 6. 5. 2021 14:00
Termín do: 6. 5. 2021 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 7. 5. 2021 00:00
Termín do: 10. 5. 2021 00:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 27. 5. 2021 14:00
Termín do: 27. 5. 2021 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 28. 5. 2021 00:00
Termín do: 31. 5. 2021 00:00