Nácvik koncertu pre katedrálu
Termín od: 12. 9. 2020 00:00
Termín do: 15. 9. 2020 00:00
Konferencia - Katedrála
Termín od: 14. 9. 2020 00:00
Termín do: 15. 9. 2020 00:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 24. 9. 2020 14:00
Termín do: 24. 9. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 25. 9. 2020 00:00
Termín do: 28. 9. 2020 00:00