Sestry vykupiteľky
Termín od: 18. 10. 2018 00:00
Termín do: 21. 10. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Žilina-Solinky - biskup
Termín od: 20. 10. 2018 08:30
Termín do: 20. 10. 2018 10:00