Pracovná porada riaditeľov škôl
Termín od: 20. 9. 2018 06:00
Termín do: 20. 9. 2018 10:00
Miesto: malá zasadačka pri DKÚ
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 20. 9. 2018 14:00
Termín do: 20. 9. 2018 17:00