Zasadnutie odbornej komisie pre Biblickú olympiádu
Termín od: 19. 9. 2018 07:30
Termín do: 19. 9. 2018 13:30
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Diecézna pastoračná rada
Termín od: 19. 9. 2018 14:00
Termín do: 19. 9. 2018 16:30