Týždeň kresťanskej kultúry
Termín od: 29. 9. 2018 00:00
Termín do: 7. 10. 2018 00:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Dubnica nad Váhom - GV
Termín od: 29. 9. 2018 08:30
Termín do: 29. 9. 2018 10:00
Stretnutie Bioetika KBS
Termín od: 29. 9. 2018 11:00
Termín do: 29. 9. 2018 16:00