Sviatosť birmovania - Turzovka - biskup
Termín od: 4. 5. 2019 08:00
Termín do: 4. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Višňové - GV
Termín od: 4. 5. 2019 08:30
Termín do: 4. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Papradno - GV
Termín od: 5. 5. 2019 08:30
Termín do: 5. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Prečín - biskup
Termín od: 5. 5. 2019 08:30
Termín do: 5. 5. 2019 10:00
P-DPR
Termín od: 6. 5. 2019 05:10
Termín do: 6. 5. 2019 10:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Sviatosť birmovania - Čadca-Kýčerka - GV
Termín od: 11. 5. 2019 08:30
Termín do: 11. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Raková - biskup
Termín od: 12. 5. 2019 08:30
Termín do: 12. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Považská Bystrica - GV
Termín od: 12. 5. 2019 09:00
Termín do: 12. 5. 2019 10:30
Príprava na celoslovenské kolo Biblickej olympiády
Termín od: 13. 5. 2019 00:00
Termín do: 14. 5. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády
Termín od: 14. 5. 2019 00:00
Termín do: 17. 5. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Roman Seko v detskom kútiku
Termín od: 15. 5. 2019 00:00
Termín do: 16. 5. 2019 00:00
Miesto: detský kútik na prízemí
BOZP
Termín od: 15. 5. 2019 06:00
Termín do: 15. 5. 2019 07:30
Vysokoškoláci
Termín od: 17. 5. 2019 06:00
Termín do: 17. 5. 2019 11:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Duchovná obnova - Inštitút Krista Veľkňaza
Termín od: 18. 5. 2019 00:00
Termín do: 20. 5. 2019 00:00
Miesto: Veľká aula
Sviatosť birmovania - Čadca - GV
Termín od: 18. 5. 2019 08:30
Termín do: 18. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Panny Márie Kysucké Nové Mesto - GV
Termín od: 19. 5. 2019 09:00
Termín do: 19. 5. 2019 10:30
Sviatosť birmovania - Kysucké Nové Mesto sv. Jakuba - biskup
Termín od: 19. 5. 2019 09:00
Termín do: 19. 5. 2019 10:30
Prednáška o Gruzínsku
Termín od: 21. 5. 2019 14:30
Termín do: 21. 5. 2019 17:00
Miesto: Veľká sála
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 23. 5. 2019 14:00
Termín do: 23. 5. 2019 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 24. 5. 2019 00:00
Termín do: 27. 5. 2019 00:00
Sviatosť birmovania - Púchov - biskup
Termín od: 25. 5. 2019 08:00
Termín do: 25. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Kysucký Lieskovec - GV
Termín od: 25. 5. 2019 08:30
Termín do: 25. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Považská Bystrica Sv. rodiny - GV
Termín od: 26. 5. 2019 08:30
Termín do: 26. 5. 2019 10:00
Sviatosť birmovania - Fačkov - biskup
Termín od: 26. 5. 2019 09:00
Termín do: 26. 5. 2019 10:30
Oceňovanie žiakov
Termín od: 31. 5. 2019 10:00
Termín do: 31. 5. 2019 13:30