Porada RŠ a duch.správ.
Termín od: 23. 1. 2020 07:30
Termín do: 23. 1. 2020 12:30
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 23. 1. 2020 15:00
Termín do: 23. 1. 2020 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 24. 1. 2020 00:00
Termín do: 27. 1. 2020 00:00