Metódy čítania Biblie s porozumením - vzdelávanie
Termín od: 1. 3. 2019 00:00
Termín do: 3. 3. 2019 00:00
Miesto: Žilina, Slovensko
Príprava na dekanátne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 19. 3. 2019 00:00
Termín do: 20. 3. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Dekanátne kolo Biblickej olympiády
Termín od: 20. 3. 2019 00:00
Termín do: 22. 3. 2019 00:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Presbyterská rada
Termín od: 21. 3. 2019 08:00
Termín do: 21. 3. 2019 13:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 28. 3. 2019 15:00
Termín do: 28. 3. 2019 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 29. 3. 2019 00:00
Termín do: 1. 4. 2019 00:00