Vašečka
Termín od: 2. 12. 2019 15:30
Termín do: 2. 12. 2019 18:30
Miesto: veľká sála
Stretnutie zamestnancov Diecéznej charity
Termín od: 3. 12. 2019 12:00
Termín do: 3. 12. 2019 17:30
Vyhodnotenie súťaže
Termín od: 12. 12. 2019 06:00
Termín do: 12. 12. 2019 13:00
Kapusnica - Centrum prípravy na manželstvo
Termín od: 17. 12. 2019 15:00
Termín do: 17. 12. 2019 20:00
Miesto: Veľká aula