Žilina - rekolekcie katechétov so školským dekanom
Termín od: 10. 1. 2019 15:00
Termín do: 10. 1. 2019 16:30
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
formácia akolytov
Termín od: 12. 1. 2019 07:00
Termín do: 12. 1. 2019 13:00
Miesto: Veľká sála
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 24. 1. 2019 15:00
Termín do: 24. 1. 2019 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 25. 1. 2019 00:00
Termín do: 28. 1. 2019 00:00