Púť Ladce-Butkov (b. Rábek)
Termín od: 1. 9. 2018 13:30
Termín do: 1. 9. 2018 15:00
Sviatosť birmovania - Košeca - GV
Termín od: 2. 9. 2018 08:30
Termín do: 2. 9. 2018 10:00
Porada riaditeľov cirkevných škôl
Termín od: 6. 9. 2018 06:00
Termín do: 6. 9. 2018 12:00
Formácia akolytov
Termín od: 8. 9. 2018 06:00
Termín do: 8. 9. 2018 12:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Stará Bystrica - GV
Termín od: 8. 9. 2018 08:30
Termín do: 8. 9. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Veľké Rovné - biskup
Termín od: 16. 9. 2018 08:30
Termín do: 16. 9. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Bolešov - GV
Termín od: 16. 9. 2018 08:30
Termín do: 16. 9. 2018 10:00
Zasadnutie odbornej komisie pre Biblickú olympiádu
Termín od: 19. 9. 2018 07:30
Termín do: 19. 9. 2018 13:30
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Diecézna pastoračná rada
Termín od: 19. 9. 2018 14:00
Termín do: 19. 9. 2018 16:30
Pracovná porada riaditeľov škôl
Termín od: 20. 9. 2018 06:00
Termín do: 20. 9. 2018 10:00
Miesto: malá zasadačka pri DKÚ
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 20. 9. 2018 14:00
Termín do: 20. 9. 2018 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 21. 9. 2018 00:00
Termín do: 24. 9. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Svrčinovec - biskup
Termín od: 22. 9. 2018 08:00
Termín do: 22. 9. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Štiavnik - GV
Termín od: 23. 9. 2018 08:30
Termín do: 23. 9. 2018 10:00
Mladá rodina a svokrovci - ako spolu vychádzať?
Termín od: 25. 9. 2018 15:00
Termín do: 25. 9. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula
Presbyterská rada
Termín od: 27. 9. 2018 07:30
Termín do: 27. 9. 2018 12:00
Týždeň kresťanskej kultúry
Termín od: 29. 9. 2018 00:00
Termín do: 7. 10. 2018 00:00
Miesto: veľká sála
Sviatosť birmovania - Dubnica nad Váhom - GV
Termín od: 29. 9. 2018 08:30
Termín do: 29. 9. 2018 10:00
Stretnutie Bioetika KBS
Termín od: 29. 9. 2018 11:00
Termín do: 29. 9. 2018 16:00
Sviatosť birmovania - Terchová - biskup
Termín od: 30. 9. 2018 08:30
Termín do: 30. 9. 2018 10:00