Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 16. 7. 2020 14:00
Termín do: 16. 7. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 17. 7. 2020 00:00
Termín do: 20. 7. 2020 00:00
Katechézy Dobrého pastiera pre cirkevné školy
Termín od: 26. 7. 2020 00:00
Termín do: 3. 8. 2020 00:00