Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 25. 7. 2019 14:00
Termín do: 25. 7. 2019 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 26. 7. 2019 00:00
Termín do: 29. 7. 2019 00:00