Stretnutie 1 Bioetikov / KBS
Termín od: 3. 11. 2018 00:00
Termín do: 4. 11. 2018 00:00
Žilina - rekolekcie katechétov so školským dekanom
Termín od: 8. 11. 2018 15:00
Termín do: 8. 11. 2018 16:30
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Formácia akolytov
Termín od: 10. 11. 2018 07:00
Termín do: 10. 11. 2018 13:00
Miesto: veľká sála
Instalacia vystavy
Termín od: 12. 11. 2018 11:30
Termín do: 12. 11. 2018 12:30
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl ŽD
Termín od: 13. 11. 2018 07:00
Termín do: 13. 11. 2018 17:00
Miesto: Veľká aula
Seminár Biblické knihy 2018/2019
Termín od: 14. 11. 2018 08:00
Termín do: 14. 11. 2018 12:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Stretnutie školských dekanov
Termín od: 15. 11. 2018 07:00
Termín do: 15. 11. 2018 11:00
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Oceňovanie žiakov stredných škôl
Termín od: 16. 11. 2018 07:00
Termín do: 16. 11. 2018 14:00
K3P (stretnutie kresťanských psychológov, psychiatrov a psychotera
Termín od: 17. 11. 2018 00:00
Termín do: 18. 11. 2018 00:00
Príprava kurzu na manželstvo
Termín od: 22. 11. 2018 15:00
Termín do: 22. 11. 2018 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 11. 2018 00:00
Termín do: 26. 11. 2018 00:00
charitná výstava
Termín od: 26. 11. 2018 00:00
Termín do: 27. 11. 2018 00:00
Vestibul - výstava charita/ sála volná /
Termín od: 27. 11. 2018 06:30
Termín do: 27. 11. 2018 15:00
Príprava na stretnutie Národného týždňa manželstva
Termín od: 30. 11. 2018 16:00
Termín do: 30. 11. 2018 18:00