Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 28. 5. 2020 14:00
Termín do: 28. 5. 2020 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 29. 5. 2020 00:00
Termín do: 1. 6. 2020 00:00