Projektový deň
Termín od: 4. 11. 2019 08:00
Termín do: 4. 11. 2019 14:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
DPR aula DCZA
Termín od: 7. 11. 2019 15:30
Termín do: 7. 11. 2019 19:30
Miesto: Veľká aula
IKV Inštitút Krista Veľkňaza
Termín od: 16. 11. 2019 06:00
Termín do: 16. 11. 2019 14:30
OAZA
Termín od: 16. 11. 2019 07:30
Termín do: 16. 11. 2019 14:30
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
IKV pokračovanie
Termín od: 17. 11. 2019 00:00
Termín do: 18. 11. 2019 00:00
Oceňovanie študentov stredných škôl, Katedrála
Termín od: 21. 11. 2019 08:30
Termín do: 21. 11. 2019 10:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 21. 11. 2019 15:00
Termín do: 21. 11. 2019 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 22. 11. 2019 00:00
Termín do: 25. 11. 2019 00:00