Oceňovanie ZŠ
Termín od: 2. 6. 2021 07:30
Termín do: 2. 6. 2021 12:30
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 24. 6. 2021 14:00
Termín do: 24. 6. 2021 17:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 25. 6. 2021 00:00
Termín do: 28. 6. 2021 00:00