Oceňovanie študentov stredných škôl, Katedrála
Termín od: 21. 11. 2019 08:30
Termín do: 21. 11. 2019 10:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 21. 11. 2019 15:00
Termín do: 21. 11. 2019 18:00