Presbyterská rada
Termín od: 26. 9. 2019 07:00
Termín do: 26. 9. 2019 12:00
Príprava na kurzu na manželstvo
Termín od: 26. 9. 2019 14:00
Termín do: 26. 9. 2019 17:00